Všetci sú za dverami

Napísal Pavol Trávnik

Tradične sa snažíme v Paralelnej Polis infomovať verejnosť o nových technológiách. Občas sa nám však podarí naraziť na štát. To sa nám podarilo nedávno, keď sa ku nám dostala informácia, že dňa 6. 6. 2018 prebehlo stretnutie na Ministerstve Financií SR, ktoré má pravdepodobne za cieľ pripraviť návrh legislatívy pre virtuálne meny. To, že kryptomeny sú horúca téma aj pre vládu nie je pozoruhodné, to čo je alarmujúce, že nikto neinformuje, aká legislatíva sa pripravuje, prípadne aký bol obsah stretnutia a že dokumenty MF SR odmieta poskytnúť.

Priebeh vybavenia žiadosti podľa zákona oslobodnom prístupe k informáciám

“… žiadam o poskytnutie a preposlanie o dokumentov vzniknutých a/alebo preposlaných v rámci činnosti Konzultačnej rady na téma regulácie blockchain, kryptomeny a/alebo ICO …”

Pavol Trávnik, žiadosť zo dňa 19. 9. 2018

“… Vaša žiadosť bola postúpená Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, e-mail: info@financnasprava.sk, nakoľko Ministerstvo financií Slovenskej republiky nemá predmetné informácie k dispozícii.

MF SR, oznámenie postúpenia zo dňa 21. 9. 2018

V prvom prípade som bol neúspešný a MF SR uviedlo, že žiadne informácie nemá, skúsil som to teda ešte raz s uvedením v hlavičke “Ministerstvo financií Slovenskej republiky, pracovná skupina venovaná virtuálnym menám”

“… žiadam o poskytnutie a preposlanie dokumentov, postupov a návrhov vzniknutých, zmenených, rozpracovaných a/alebo preposlaných v rámci činnosti pracovnej skupiny na téma blockchain, kryptomeny a/alebo ICO (Inicial Coin Offerings)…”

Pavol Trávnik, žiadosť zo dňa 21. 9. 2018

“..Vás žiadame o doplnenie Vašej žiadosti o informáciu, nakoľko z Vašej žiadosti nie je zrejmé o aké konkrétne dokumenty sa Vám jedná a akú pracovný skupinu máte na mysli.
Na základe uvedeného je potrebné doplniť Vašu žiadosť o presný názov pracovnej skupiny a presnú špecifikáciu Vami požadovaných dokumentov a to dátum, názov a číslo dokumentu.

MF SR, výzva na doplnenie zo dňa 3. 10. 2018

Po doplnení výzvy MF SR odpísalo veľmi rýchlo, pričom žiadne dokumenty neposkytlo. Naopak, žiadateľa zdržujúceho sa v zahraničí pozvali na spoločné stretnutie.

Cieľom činnosti CFI je vypracovať analýzu, ktorá by sa mala týkať aj Vami uvedených oblastí, s termínom vypracovania pravdepodobne koncom druhého polroka 2019. Analýza bude výsledkom zjednotenia podnetov a názorov účastníkov CFI a po dopracovaní by mala byť následne zverejnená na webovej stránke MF SR za účelom konzultácie s verejnosťou.

MF SR, odpoveď na žiadosť zo dňa 4. 10. 2018

Ako môžete vidieť, MF SR evidentne nemá záujem o to konať transparentne. Dokonca žiadateľa vyzýva na doplnenie informácií o dokumentoch, o ktoré žiadateľ sám žiada a dáva mu teda nesplniteľnú podmienku. Uvedené dokumenty a informácie nie sú dostupné ani prostredníctvom oficiálnej webovej stránky. Zostáva nám teda dúfať, že legislatíva konzultovaná za zatvorenými dverami a pripravovaná netransparentne a celkovo bez verejnej kontroly bude pripravená kvalitne.

Vzhľadom k tomu, že vnímame, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám evidentne zlyhal, MF SR sa ním neriadi a nad to všetko utajuje interné dokumenty, ktoré majú byť prístupné verejnosti, ponúkame odmenu 1 XMR každému, kto nám k pripravovanej legislatíve poskytne viac informácií, než doteraz máme. Máme za cieľ informovať verejnosť o krokoch MF SR, ktorá je financovaná z verejných prostriedkov. Kontakt: pavol.travnik@protonmail.com

P.S.: Verejné financie =/= Vaše peniaze

EDIT: Odmena bola vyplatená, viď článok https://paralelnapolis.sk/kde-zlyha-zakon-uspeje-kryptoanarchia/

Kategórie: Právo

Pavol Trávnik

ex-lawyer, IT developer, voluntaryist