O Paralelnej Polis

Myšlienka Paralelnej Polis vo forme konceptu vznikla počas totalitného režimu v Československu ako reakcia na autoritárske tendencie štátu. Jej cieľom je vybudovanie paralelných privátnych štruktúr na dobrovoľnom základe, ktoré skúmajú iné možnosti organizácie spoločnosti ako pomocou centralizovaného autoritatívneho štátu a tým sú schopné ho nahradiť, čo sa týka ich funkčných vlastností pre zainteresované osoby. Mnohým ľuďom sa môže zdať, že totalita je za nami a máme viac slobody ako kedykoľvek predtým. To je do veľkej miery pravda, no na druhej strane v iných oblastiach je naša sloboda obmedzovaná a niektoré totalitné praktiky ako napríklad obmedzenia obchodu, kontrola meny, či povinná štátom regulovaná školská dochádzka ostávajú a naberajú iné modernejšie podoby a majú často skrytý charakter.

Paralelná Polis vychádza z druhej kultúry, neprichádza do priameho konfliktu so štátnou mocou, robí všetko, čo po nej štát bezprostredne vyžaduje, na druhej strane sa snaží zorganizovať sa na základe svojich vlastných pravidiel, skúmať nové možnosti usporiadania spoločnosti, paralelné finančné, vzdelávacie a komunikačné systémy.

Našou víziou je svet, v ktorom majú ľudia možnosť odlúčiť sa od štátu a žiť v slobodnej spoločnosti.

Paralelná Polis propaguje, poskytuje a vytvára technológie a vzdelanie, ktoré ľudia potrebujú pre zapojenie sa do nezávislej spoločnosti a ochranu individuálnej slobody.

Vytvárame slobodné a inšpiratívne prostredie šírením myšlienok a nástrojov pre nezávislú a dobrovoľnú spoločnosť.

V Paralelnej Polis sa interne riadime Manuálom na prežitie, ktorý bol vytvorený členmi Paralelnej Polis. Je otvorený zmenám, pretože aj Paralelná Polis sa neustále vyvíja.

Pozrite si virtuálnu prehliadku priestoru!

Ostrov slobody

 

Skutočne slobodná spoločnosť je taká, ktorá toleruje existenciu tej paralelnej.

 

Dochádza k posunu paradigmy k novým riešeniam spoločenských problémov založených na decentralizácii, zdieľanej ekonomike, reputačných systémoch, kryptomenách, odolnosti voči cenzúre a intervenciám do ekonomickej a osobnej slobody.

 

Bitcoin, blockchain, reputačné systémy a decentralizované technológie vytvárajú paralelnú slobodnú spoločnosť, ktorá je postavená na iných základoch ako klasický hierarchický centralizovaný systém (fiat peňazí, registrov, licencií). Paralelná spoločnosť predstavuje funkčné a efektívne riešenie existujúcich problémov v spoločnosti.

 

Reflektujeme akékoľvek obmedzovanie ekonomickej a osobnej slobody a hľadáme funkčné alternatívy. Tie od čias pôvodnej myšlienky Paralelnej Polis nabrali na obrátkach najmä vďaka technologickému rozvoju. Technológie poskytujú nové, donedávna neexistujúce riešenia mnohých zložitých problémov spoločnosti. My s týmito technológiami experimentujeme a aplikujeme ich do praxe.

 

Paralelná Polis je koncept organizácie spoločnosti na decentralizovanej báze, ktorého základnými princípmi sú dobrovoľnosť (consent) a nenásilie (non-aggression).

 

Budúcnosť

Technológie prinášajú mnohé otázky, na ktoré ešte iba hľadáme odpovede. Stávame sa súčasťou globálneho trhu s fungujúcimi digitálnymi menami. Štátne regulácie založené na fyzických hraniciach medzi štátmi prestávajú dávať zmysel, znižujú možnosť inklúzie a prehlbujú chudobu a nerovnosť (ekonomickú i legislatívnu).

 

Samoriadiace autá a zdieľaná ekonomika založená na reputácii narúšajú staré modely štátom prideľovaných licencií a určovania zodpovednosti. S nástupom robotiky dostáva “práca” úplne nový význam. Ľudia prechádzajú zo svojho zamestnania na nové formy vytvárania hodnôt. Ekonomický model a systém “zamestnania”, ktorý bol funkčný v továrňach po priemyselnej revolúcii prestáva mať zmysel.

 

Decentralizované systémy založené na blockchaine a smart kontraktoch nahrádzajú mnohé existujúce organizačné a spoločenské systémy, sú efektívnejšie a spravodlivejšie, s globálnym dosahom.

 

Lieky, ktoré dokážu zachraňovať životy meškajú kvôli štátnym reguláciám desiatky rokov. Na druhej strane technológie ako CRISPR umožňujú lacné a bezpečne realizovateľné zmeny DNA živých organizmov. Technológie kmeňových buniek, ktoré sú jednoducho použiteľné, umožnia zlepšiť regeneratívnu medicínu úplne mimo klasický regulačný rámec zdravotníctva ako ho poznáme dnes. Naše telá prejdú veľmi rýchlymi zmenami – rýchly nástup transhumanizmu, implantátov a 3D tlače úplne zmení naše vnímanie toho, čo to znamená byť človekom. Nástup umelej inteligencie tomu celému ešte zamieša karty.

 

To, čo sme pred pár rokmi volali budúcnosť je už tu a naša spoločnosť na ňu nie je pripravená. Nevieme odpovedať na základné morálne, technologické ani spoločenské otázky, pretože v tejto budúcnosti stále žije príliš málo ľudí. Paralelná Polis je miesto, kde žijeme v tejto budúcnosti a dokážeme z nej priniesť skúsenosti do mainstreamovej spoločnosti. Žijeme v prostredí, kde sa po priestore bežne prechádzajú ľudia s implantátmi, celý koncept funguje na úplne paralelnom finančnom systéme, bez štátnych súdov a arbitrov, bez bánk a regulácií, bez štátnej centrálnej banky, stabilizácie úrokovej miery alebo výmenných kurzov. Žijeme vo svete plne šifrovaného, anonymného, necenzúrovaného prístupu k informáciám, vo svete decentralizovaných anonymných kryptomarketov. Žijeme vo svete, kde sa snažíme vzdelávať sa počas celého života, kde si obsah nášho vzdelania vyberáme sami a tak si navzájom pomáhame stať sa unikátnymi, s jedinečnými znalosťami a schopnosťami, ktoré mnohým študentom “tradičného” vzdelávacieho systému chýbajú.

 

Žijeme v prostredí plnom ľudí, ktorí na sebe pracujú, dennodenne skúmajú ako sa veci dajú robiť lepšie, ako žiť zdravší, produktívnejší a plnohodnotnejší život. Skúmame, čo je to žiť v integrite, hľadáme odpovede na veľmi zložité morálne otázky. Hľadáme alternatívne systémy zabezpečujúce spravodlivosť ako aj mnohé iné služby, ktoré boli v posledných storočiach doménou štátu.

 

Netvoríme ďalšiu politickú alternatívu, na ktorú by sme súčasný systém chceli “prehodiť”. Budujeme paralelný svet, z ktorého do väčšinovej spoločnosti prinesieme skúsenosti, poznatky a vedomosti, ktoré sa nedajú získať žiadnym iným spôsobom.

 

Myslíme si, že politický proces a politické riešenia sú pomalé a neefektívne. Pre politické riešenia nových problémov navyše chýba “inkubátor”, kde je možné dané riešenie odskúšať na malej škále. Ľudia majú často dobré nápady ako vyriešiť problémy, ale nemajú skúsenosti s implementáciou v praxi zo súkromného sektora. Politici často nepochádzajú z radov podnikateľov alebo neziskových organizácií. Ich mandát ovplyvňovať veci verejné podlieha politickému procesu, ktorý je zmätený, pomalý, neefektívny a chýba mu efektívna a rýchla spätná väzba. Vzhľadom na dostupnosť paralelných riešení a exponenciálnych technológií sme presvedčení, že väčšina politikov nestíha dostatočne rýchlo reagovať na dynamicky sa meniacu komplexnú spoločenskú, ekonomickú a technologickú situáciu. Riešenia odskúšané súkromnou sférou sú nevyhnutnosťou.

 

Súčasti Paralelnej Polis

 

 • Bitcoin Coffee – kaviareň, kde skúmame možnosti využitia kryptomien v každodennom živote. Je to vstupná brána do sveta nových technológií, bitcoinu a kryptomien. Baristi pri vstupe návštevníkom vysvetlia použitie Bitcoinu, peňaženiek a uvedú ich do problematiky paralelného neštátneho finančného systému, ktorý je založený na kryptomenách.
 • CryptoHub je coworking space, avšak omnoho viac ako tradičný coworking. Ak je Bitcoin Coffee “vstupná brána” do Paralelnej Polis, CryptoHub je miesto, kde sa tieto myšlienky rozvíjajú a pretvárajú na funkčné podnikateľské koncepty – firmy. Ak chcete robiť čokoľvek so slobodou, decentralizáciou, Bitcoinom, blockchainom a podobne, je to to najlepšie miesto. Pri vedľajšom stole sedí veľmi pravdepodobne niekto, od koho sa môžete učiť, či s ním spolupracovať na niečom, čo vás zaujíma. Členovia CryptoHubu skúmajú ako je možné v dnešnej dobe pracovať inak – aké formy práce a vytvárania hodnôt majú zmysel po tom ako dozvuky priemyselnej revolúcie pomaly vyhasínajú a nastupuje informačná budúcnosť.
 • Institute of Cryptoanarchy prepája vedu, umenie a technológie ako nástroj obrany a osvety voči autoritárskym tendenciám v spoločnosti. Zabezpečuje vzdelávanie formou prednášok, workshopov a diskusií. Ak CryptoHub združuje ľudí, ktorí vytvárajú funkčné podnikateľské koncepty, Institute of Cryptoanarchy je miesto, kde vyrastajú ľudia, ktorí týmto technológiám rozumejú.
 • 3D printing – v Paralelnej Polis sa bude nachádzať 3D tlačiareň, kde budeme tlačiť rôzne objekty pre priestor a ak bude niekto chcieť niečo vytlačiť, bude sa môcť s touto technológiou zoznámiť. Je to súčasťou využívania exponenciálnych technológií a miesto, kde sa v Paralelnej Polis prepája virtuálny svet so svetom fyzickým.

 

Aj keď jednotlivé súčasti Paralelnej Polis pripomínajú bežné štruktúry ako je kaviareň, coworking, inkubátor a vzdelávacie centrum, našim cieľom nie je predať ľuďom kávu, stôl v coworkingu, 3D tlač alebo prednášku. To sú prostriedky. Ponúkame transformáciu myslenia, otvorenie hlavy, pozitívne zmeny, zvyšovanie osobnej slobody, bez politických sľubov. Našim cieľom je naštartovať proces, ktorý premieňa nové technológie v spojení s ľuďmi na nové dobrovoľné spoločenské usporiadanie ľudí, ktorí sa stanú súčasťou Paralelnej Polis.

 

Čo vytvárame v Bratislave

Implementujeme overený koncept z Prahy, kde sme už vytvorili Paralelní Polis. Ide o fyzické miesto, kde sa všetko toto deje už teraz. Cieľom vytvorenia ďalšieho priestoru v Bratislave je najmä:

 • Overiť v praxi, či podobný priestor má význam aj v inej krajine
 • Diverzifikovať ostrovy slobody
 • Pomocou decentralizácie samotnej myšlienky Paralelnej Polis umožniť viacero vetiev výskumu. Umožniť lepšie vyriešiť lokálne problémy ľudí v Bratislave pomocou paralelných systémov. Vyskúšať, čo je prenositeľné, prípadne vyskúšať iné spôsoby riešenia tých istých problémov a tieto skúsenosti následne zdieľať. Existuje viac ako jeden spôsob ako vytvoriť paralelné systémy a ten, ktorý sa rozhodneme vyskúšať nemusí byť ten najlepší. Preto chceme, aby nás, ktorí sa na výskume budú podieľať, bolo čo najviac.
 • Vytvoriť scénu a podporiť vznik Paralelných Polis po celom svete. Podobne ako koncept hackerspace alebo Fablab je toto niečo, čo môže otvoriť každý, kto sa chce danej problematike venovať, ak splní základné predpoklady na otvorenie priestoru. Boli by sme veľmi radi, aby po svete vznikali nové Paralelné Polis, ktoré zdieľajú hodnoty a myšlienky slobody a ktoré napriek našim spoločným hodnotám, budú fungovať trochu inak ako my. Vďaka vytvoreniu bratislavského priestoru môžeme celý proces zdokumentovať a vytvoriť sadu odporúčaní, nápadov, funkčných a overených procesov a otvoriť tento koncept verejnosti na open-source princípe.
 • Vytvoriť priestor, kde budú vznikať neštátne riešenia vážnych spoločenských problémov.

Ako to chceme vytvoriť

 

Priestor je už otvorený a rozvíjame jeho jednotlivé súčasti. Nejde však len o fyzický priestor, ale najmä o komunitu, v ktorej skúšame koncepty paralelnej spoločnosti v praxi.

 

Pražská Paralelná Polis má financovanie zložené z viacerých komponentov:

 • Členovia boardu – ľudia, ktorí chcú myšlienku Paralelnej Polis podporiť. Vďaka boardu sú informovaní o dianí vo vnútri Paralelnej Polis, s možnosťou sa obohatiť na veľa úrovniach a získať množstvo užitočných informácií. Sú to predovšetkým ľudia, ktorí chápu, že bez nich tento unikátny projekt nie je trvale udržateľný a chcú, aby vznikol a prosperoval. Zároveň je to cesta, pomocou ktorej sa inovácie z Paralelnej Polis dostávajú do širšej spoločnosti. Vďaka podnikateľom môžeme poznatky z nášho “kryptolaboratória” preniesť do firiem, ktoré sa takto dokážu odlíšiť a poskytovať iné a lepšie produkty a služby širokému obyvateľstvu.

 

“Inovatívne technológie ako blockchain, 3D tlač a ďalšie prinesú v blízkej budúcnosti úplne zásadné zmeny fungovania spoločnosti. Paralelnú Polis podporujem ako unikátne miesto, kde sa ľudia môžu s týmito technológiami zoznámiť. Zároveň vnímam Paralelnú Polis ako skvelý akcelerátor slobody v modernej spoločnosti.”

 

Karel Janeček, člen boardu Paralelní Polis v Prahe

 

 • Členovia občianskeho združenia – podporovatelia, ktorí sa starajú o chod Paralelnej Polis a taktiež platia členské príspevky. Sú to aktívni členovia, ktorí zabezpečujú strategické rozhodnutia a dennodenné fungovanie priestoru.
 • Dobrovoľné príspevky návštevníkov – vyberané ako dobrovoľné vstupné na akcie, prípadne pomocou crowdfunding kampaní
 • Komerčné príjmy z kaviarne
 • Komerčné príjmy Crypto Hub-u
 • Komerčné príjmy z prenájmov priestorov a cateringu

 

Aj keď je Paralelná Polis neziskový koncept, sme presvedčení, že musí byť financovaná tak, aby bola trvale udržateľná s diverzifikovaným pravidelným príjmom. Spätná väzba zo spoločnosti formou financií a energie, ktorú do konceptu prinášajú dobrovoľníci nám hovorí, či to, čo robíme má zmysel, či netreba energiu nasmerovať niekam inam, kde bude lepšie využitá. Preto sme presvedčení, že zdroje financovania je potrebné diverzifikovať a nebyť závislý na jednom bohatom donorovi alebo zdroji príjmu.

 

Krátka história myšlienky Paralelnej Polis

Politologicko-spoločenský koncept paralelnej polis bol vytvorený českým disidentom a politickým mysliteľom Václavom Bendom v súvislosti s hnutím Charta 77. Popri ďalších angažovaných filozofoch sa aj Benda snažil o teoretické uchopenie spoločenského diania v kruhoch disentu – tzv. Druhej kultúry čiže undergroundu – ktoré po prvýkrát opísal v texte Paralelná polis z roku 1978. Benda si ako politológ všimol organického vznikania novej spoločenskej štruktúry, ktorá sa začala rodiť v umeleckých a intelektuálnych kruhoch ako nástroja na vymanenie sa z totalitného komunistického režimu. Rozpoznal nasledujúce základné piliere tejto novej “obce”:

 

 • neustále stráženie a overovanie miery občianskych práv a slobôd, ktoré má štát tendenciu obmedzovať – paralelnú polis tvoria ľudia, ktorí sa aktívne zasadzujú za svoje práva a chránia ich,
 • paralelná “druhá” kultúra – underground, nezávislá kultúra a rôzne sféry umenia sú prevádzkované a rozvíjané bez povolenia a podpory zo strany verejnej moci,
 • paralelné školstvo a veda, ktoré predstavujú realizáciu práva na slobodné vzdelávanie a rozvoj vedeckého bádania (bytové semináre, rôzne vzdelávacie spolky, akadémie a pod.),
 • paralelný informačný systém ako prejav práva na slobodné šírenie informácií (samizdatové vydávanie tlačovín, neoficiálne časopisy, zborníky a pod.),
 • paralelná ekonomika: “Politická moc považuje túto oblasť za rozhodujúci prostriedok pre svojvoľné ovládanie občanov a súčasne ju čo najprísnejšie reglementuje.” Systém ekonomiky disentu bol založený na reciprocite a dôvere v jednotlivé osoby, tzn. jednalo sa o prirodzený zárodok reputačného princípu a hľadanie výmenných prostriedkov, ktoré nebudú závislé na centrálne kontrolovaných menových nástrojoch,
 • vytváranie paralelných politických štruktúr a podporovanie ich rozvoja. Tieňové politické štruktúry majú byť v inkubačnom prostredí paralelnej polis vyvíjané do takej funkčnej podoby, že budú schopné nahradiť vládnuci autoritársky režim,
 • paralelná zahraničná politika má byť nástrojom paralelnej spoločnosti pre stabilizáciu a zakotvenie hnutia v medzinárodnom kontexte a hľadanie potenciálnych materiálnych i myšlienkových zdrojov.

 

Tieto čiastkové paralelné štruktúry však nie sú uzavretou množinou, ale naopak by mali vznikať ďalšie – na všetkých frontoch odporu proti autoritárskym tendenciám. Cieľom paralelnej polis by podľa neho mala byť tzv. Nezávislá spoločnosť. Tým je myslená spoločnosť, ktorá nie je pokorená zákonmi a rozhodnutiami zástupcov verejnej moci, ale spoločnosť, ktorá je založená na vlastných hodnotách, ktoré jej nie sú vnucované centrálnou autoritou, a podľa toho je konštituovaná a organizovaná. Nezávislá spoločnosť je voči štátnej moci v rovnocennom postavení a má pred štátnou mocou prednosť pri samoorganizácii a sebezabezpečení.

 

“Dalo by sa dokonca povedať, že skutočnú a najdôležitejšiu ‘paralelnú polis’ dnes nepredstavuje ‘disidentský svet’, ale svet zmýšľania a privátnych záujmov celej spoločnosti, ktorá síce jednou rukou dáva totalitnej moci to, čo od nej bezpodmienečne vyžaduje, ale na druhej strane si zároveň robí všetko, čo sama chce a čo nemá s vôľou tejto moci nič spoločné.”