Kryptoanarchistické manifesto

Autor: Timothy C. May

Moderným svetom sa začala šíriť nová vlna, vlna kryptoanarchie.

Technológia dosiahne úroveň, ktorá dokáže zaručiť slobodu a anonymitu úplne každému. Bude možné slobodne komunikovať, obchodovať a uzatvárať dohody bez toho, aby sme navzájom poznali svoju skutočnú identitu. Interakcie cez počítačové siete budú nevystopovateľné, cez prestupné stanice posielajúce zašifrované pakety a krabičky zabezpečené proti manipulácii, ktoré implementujú kryptografické protokoly s takmer dokonalou ochranou proti odpočúvaniu a manipulácii.
Kryptografia nám poskytuje nevystopovateľnosť, vďaka ktorej si budeme vedieť ochrániť súkromie. Naša elektronická reputácia nadobudne omnoho väčšieho významu než protekcia, povery či neobjektívne hodnotenia z minulosti. Takýto vývoj nedokáže zastaviť žiaden politik, vláda ani organizácia a budú sa mu musieť prispôsobiť. Akékoľvek nezmyselné regulácie a príkazy stratia zmysel, vlády stratia schopnosť zdaňovať a vstupovať do ekonomických interakcií tretích strán. Koncept dôvery sa od základov zmení.

Táto revolučná technológia dokáže zmeniť celý ekonomický a spoločenský systém a na jej tvorení sa už pracuje desiatky rokov. Vďaka úžasnému pokroku v rýchlosti počítačov dokážeme realizovať metódy asymetrického šifrovania, zero-knowledge dôkazov, ich verifikácie a množstvo protokolov na interakciu, autentikáciu a verifikáciu na škále omnoho väčšej, než sa kedy podarilo na prísne sledovaných bezpečnostných konferenciách. Ďalšie roky nepochybne prinesú mnoho kľúčových technológií.

Štáty budú prirodzene usilovať o spomalenie a kontrolu takýchto technológií. Argumentmi sa stanú otázky národnej bezpečnosti, zneužitie predajcami drog, daňových optimalizátorov a rozpad spoločnosti. Väčšina z týchto obáv je úplne na mieste. Kryptoanarchia totiž nebude brániť voľnému šíreniu štátnych tajomstiev a obchodu s ilegálnym tovarom. Anonymné počítačové trhy dokonca umožnia vytvorenie obchodu s vraždami a vydieraním. Mnohé zločinecké organizácie a zahraničné agentúry budú aktívnymi používateľmi CryptoNetu. Ale ani toto všetko nezastaví rozšírenie kryptoanarchie.

Podobne ako príchod technológie tlače kedysi zmenil štruktúru vládnej moci, aj kryptografia zásadne ovplyvní povahu korporácií a účinnosť vládnych zásahov do ekonomických transakcií. V kombinácii s informačnými trhmi vznikne voľný trh pre všetko, čo je možné vyjadriť slovami, obrázkami alebo dátami. Kedysi bola konštrukcia ostnatého drôtu zdanlivo banálnym vynálezom, vďaka ktorému bolo možné ohradiť ranče, farmy a navždy ovplyvniť koncept pozemkových a vlastníckych práv na Západe. Tajomné odvetvie matematiky prináša kliešte, ktorými môžeme odstrániť ostnatý drôt, ktorý chráni “duševné vlastníctvo”.

Nemáme sa čoho báť, prísť môžeme len o tie ostnaté drôty.

The Crypto Anarchist Manifesto
Date: Sun, 22 Nov 92 12:11:24 PST

Zdroj: https://activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html