Deklarácia nezávislosti kyberpriestoru

(Autor: John Perry Barlow, preklad: Hromi)

Vlády priemyselného sveta, vy unavení obri z mäsa a ocele, prichádzam z Kyberpriestoru, nového domova mysle. V záujme budúcnosti vás, entity minulosti, žiadam, aby ste nás nechali na pokoji. Tam, kde sa zhromažďujeme, nemáte žiadnu právomoc.

Nemáme volenú vládu a ani žiadnu mať nechceme, tak vám nepriznávam viac autority ako takú, z pozície ktorej hovorí sloboda samotná. Vyhlasujem globálny sociálny priestor, ktorý budujeme, za prirodzene nezávislý od tyranie, čo chcete na nás uvaliť. Nemáte žiadne morálne právo nám vládnuť a ani nedisponujete donucovacími prostriedkami, ktorých by sme sa naozaj báli.

Vlády odvodzujú svoju spravodlivú moc od súhlasu tých, ktorým vládnu. O náš súhlas ste nás nežiadali, ani ste žiadny od nás nedostali. Nepozvali sme vás. Nepoznáte nás, ani náš svet. Kyberpriestor neleží vnútri vašich hraníc. Nemyslite si, že ho dokážete vybudovať, akoby to bol verejný stavebný projekt. Nedokážete. Je to prirodzený jav a rastie skrz našu spoločnú činnosť.

Nezapojili ste sa do našich veľkých a kolektívnych rozhovorov, ani ste nevytvorili bohatstvo našich trhov. Nepoznáte našu kultúru, našu etiku, či nepísané pravidlá, ktoré už teraz zabezpečujú našej spoločnosti viac poriadku, ako by bolo možné dosiahnuť akýmikoľvek vašimi predpismi.

Tvrdíte, že sú medzi nami problémy, ktoré musíte riešiť. Toto tvrdenie používate ako ospravedlnenie pre narúšanie nášho priestoru. Mnoho týchto problémov ani neexistuje. My si sami zistíme, kde sú skutočné spory, kde sa dejú krivdy a budeme si ich riešiť po svojom. Tvoríme si našu vlastnú spoločenskú zmluvu. Táto forma vládnutia vyplynie z povahy nášho sveta, nie vášho. Náš svet je iný.

Kyberpriestor pozostáva z transakcií, vzťahov a myslenia samotného vo forme vlnového usporiadania v sieti našej komunikácie. Náš svet je zároveň všade a nikde, ale nenachádza sa tam, kde prežívajú telá.

Tvoríme svet, do ktorého môžu všetci vstúpiť bez privilégií alebo predsudkov ohľadne rasy, ekonomickej sily, vojenskej moci, či miesta narodenia.

Tvoríme svet, kde ktokoľvek môže kdekoľvek vyjadrovať svoje názory bez ohľadu na ich individuálnosť, bez strachu z hrozby umlčania alebo nútenia do konformnosti.

Vaše legislatívne koncepty majetku, vyjadrovania názoru, identity, pohybu a kontextu pre nás neplatia. Všetky sú založené na hmotnom princípe a tu žiadna hmota nie je.

Naše identity nemajú telá a tak, narozdiel od seba samých, nám nedokážete rozkazovať cez fyzické donucovanie. Veríme, že z princípov etiky, osvieteného sebectva a všeobecného blaha vznikne náš spôsob vládnutia. Naše identity môžu byť rozmiestnené v mnohých vašich jurisdikciách. Jediný zákon, ktorý budú naše zakladateľské kultúry uznávať je Zlaté pravidlo. (Zlaté pravidlo je princíp „Nekonaj iným to, čo nechceš aby konali tebe.“). Veríme, že dokážeme budovať naše konkrétne riešenia na tomto základe. Ale nemôžeme však akceptovať riešenia, ktoré sa snažíte presadiť vy.

V USA ste dnes stvorili zákon, „Telecommunications Reform Act“, ktorý popiera vašu vlastnú Ústavu a uráža sny Jeffersona, Washingtona, Milla, Madisona, De Tocquevilla a Brandeisa. Tieto sny sa musia zrodiť nanovo v nás.

Desíte sa vlastných detí, pretože sú doma vo svete, kde budete vy vždy prisťahovalcami. A pretože sa ich bojíte, poverujete svoje úrady rodičovskou zodpovednosťou, ktorej ste zbabelí sami čeliť. V našom svete, všetky pocity a vyjadrenia ľudskosti, od najnižších až po najvyššie, sú časťami nedeliteľného celku, globálnej bitovej konverzácie. „We cannot separate the air that chokes from the air upon which wings beat.“ (Ovzdušie, čo nás dusí je to isté ovzdušie, v ktorom možno rozprestrieť voľne krídla).

V Číne, Nemecku, Francúzsku, Rusku, Singapure, Taliansku a USA sa snažíte odvrátiť vírus slobody vztyčovaním strážnych stanovísk na hraniciach Kyberpriestoru. Tie síce môžu nákazu na krátky čas udržať, ale budú neúčinné vo svete, ktorý bude čoskoro pokrytý médiami nesúcimi bity.

Vaše zastarané informačné rezorty budú podporovať samé seba navrhovaním zákonov v Amerike a inde, ktorými si budú nárokovať vlastníctvo prejavu samotného naprieč svetom. Tieto zákony budú deklarovať myšlienky ako každý iný priemyselný produkt, nie vznešenejší od surového železa. V našom svete, čokoľvek, čo stvorí ľudská myseľ, sa dá donekonečna reprodukovať a distribuovať pri nulových nákladoch. Globálna distribúcia a transport myšlienok už viac nepotrebuje na svoje fungovanie vaše podniky.

Tieto stupňujúce sa nepriateľské a koloniálne opatrenia nás stavajú do rovnakej pozície, v akej boli predchádzajúci milovníci slobody a sebaurčenia, ktorí museli odmietať autoritu vzdialených a zle informovaných síl. Preto musíme deklarovať naše virtuálne Ja imúnnymi od vašej právomoci, napriek tomu, že vám naďalej dovoľujeme vládu nad našimi telami. Rozšírime sa po planéte tak, že nik nedokáže uväzniť naše myšlienky.

Vytvoríme civilizáciu mysle v Kyberpriestore. Nech je viac humánna a spravodlivá ako svet, ktorý stvorili vaše vlády.

Davos, Švajčiarsko
8. február, 1996