Ovládnutie Bitcoinu zeleným kartelom

Napísal ppadmin

Úvod

Jedného dňa sa zobudíte do krásneho zeleného dňa. Na oblohe je dúha. Pokocháte sa krásnym výhľadom na hory, nadýchate sa čerstvého ranného vzduchu. Pozriete sa na mobil. Bitcoin prekročil hodnotu pol milióna dolárov. Neveríte vlastným očiam. Otvoríte si sociálne siete a všetci jasajú – Bitcoin dosiahol stopercentné využitie zelenej energie. Už ani miligram zbytočného oxidu uhličitého do atmosféry! Elon Musk a Michael Saylor sa fotia s Gretou Thunberg v tričkách s logom zeleného Bitcoinu pri solárnej elektrárni. Ťažiari, investori, hodleri sú šťastní. Podarilo sa to!

O chvíľu sa ale dozviete, že ste sa prebudili do katastrofického scenára. Bitcoin prestal byť decentralizovaný – ovládol ho zelený, AML-friendly kartel, ktorý si vynútil vlastné pravidlá. To isté sa stalo aj s ostatnými veľkými kryptomenami. 

Ako sa to stalo? 

Krok nultý: Bitcoin je zo smradľavého uhlia

Tento krok už nastal. Enviro aktivisti vypočítajú koľko “zbytočného” oxidu uhličitého vypustí ťaženie kryptomien do atmosféry. Elon Musk povie, že Bitcoin sa ťaží z fosílnych palív. Na scénu prichádza Michael Saylor na bielom koni, ktorý dohodne stretnutie Elona Muska s ťažiarmi zo Severnej Ameriky a spoločne sa dohodnú na tom, aby sa Bitcoin ťažil pomocou energie z obnoviteľných zdrojov. Nejde o žiadnu novinku – spoločnosť Argo a DMG už pred pár mesiacmi podpísali memorandum o tom, že budú ťažiť kryptomeny výhradne z obnoviteľných zdrojov. Terrapool je jeden z prvých ťažiacich poolov, ktorý ťaží oficiálne ekologické zelené bitcoiny. Je potrebné poznamenať, že okrem “zelených” ťažiacich poolov už teraz existujú dva ťažiace pooly (Blockseer a Mara Pool), ktoré ťažia iba bloky s čistými transakciami, to znamená, že nikdy nezaradia do bloku transakciu, ktorá má vo svojej transakčnej histórii transakciu pochádzajúcu z adresy na OFAC sankčnom zozname. Viac o dystopických scenároch s cenzúrou Bitcoinu nájdete v článkoch Juraja Bednára “Ako vláda dokáže rýchlo a efektívne cenzúrovať Bitcoin – pár dystopických vízií” a jeho druhej časti

Cieľ kroku nula je ukázať svetu, že sa to dá – Bitcoin sa dá ťažiť aj z obnoviteľných zdrojov a je technicky možné cenzúrovať transakcie a splniť štátne a súkromné regulácie proti praniu špinavých peňazí. 

Krok prvý: Dobrovoľná certifikácia

Americkí ťažiari zakladajú neziskovú organizáciu Bitcoin Mining Council, ktorá informuje o využívaní energie z obnoviteľných zdrojov na ťaženie kryptomien. Scenár môže pokračovať s touto organizáciou alebo môže vzniknúť na tento účel iná organizácia. Tá bude nezávislým profesným združením (vzájomne konkurujúcich si) ťažiarov. Táto asociácia začne vydávať certifikáty o tom, či ťažiari používajú iba energiu z obnoviteľných zdrojov. V minulosti podobná situácia združovala výrobcov práčok (prádla, nie peňazí), ktorí vytvorili kartel a presadili energetickú certifikáciu s cieľom znížiť spotrebu energií a vody.

V prvej fáze išlo len o nezáväznú nálepku na každú práčku. Postupne práčky, ktoré neboli certifikované alebo boli energeticky neefektívne, sa prestali predávať. Spotrebitelia sa naučili, že “energetická trieda A” je najlepšia a nižšia energetická trieda je horšia a obvykle lacnejšia. Zároveň práčky bez energetickej certifikácie “práčkového kartelu” sa prestali predávať. A to aj napriek tomu, že mohli byť plne funkčné a výrazne lacnejšie ako práčky, ktoré energetickú certifikáciu mali.


Podobná situácia môže nastať na trhu s kryptomenami.

V prípade Bitcoinu môže byť prvým výstupom tohto kroku “zelený certifikát” bloku. Ťažiari združení v ťažiarskej organizácií dostanú “zelený certifikát ťažiara”, ak príslušný audítor overí, že ťažia energiu z obnoviteľných zdrojov (vodných/solárnych elektrární). Certifikát môže dokonca obsahovať kompletný energetický mix (napríklad cez deň solárna energia, večer hydro). Tento certifikát bude vydaný pre adresy, na ktoré sa posiela odmena ťažiarov. Toto sa týka veľkých ťažiarskych firiem, ktoré nie sú združené v ťažiarskych pooloch.

Vznikajú nezávislé konkurujúce si ťažiarske pooly zo zelenej energie (Terra pool je už jedným z nich), v ktorých budú môcť ťažiť iba ťažiari zo schválenej energie z obnoviteľných zdrojov. Asociácia vydá zelený certifikát aj pre ťažiarsky pool, s konkrétnym energetickým zložením a ten sa bude aktualizovať postupne podľa zloženia zdrojov energie, ktorú používajú koncoví ťažiari.

Zelená certifikácia môže vyzerať tak, že OP_RETURN výstup coinbase transakcie bude obsahovať digitálny podpis adresy, na ktorú je smerovaná odmena za blok (platný len pre dopredu daný rozsah blokov).

Výsledkom je pekný graf na stránke asociácie, kde bude zobrazený energetický mix podobne ako ho vidíte na svojom účte za elektrinu. Pričom ťažiari, ktorí zelený kartel nebudú používať, budú označení ako “neznámy zdroj energie” (a v budúcnosti diskriminovaní).

Krok druhý: Bitcoin už len zelený

Po prvom kroku bude narastať podiel zelenej energie. Pretože certifikovaná energia bude iba zelená, tak jej podiel bude stúpať ako sa budú mineri pridávať do asociácie a overovať svoje zdroje energie.

Asociácia zároveň v nejakom momente môže zaviazať svojich členov k dobrovoľnému boju proti terorizmu a praniu špinavých peňazí. Je to jednoduchý filter na transakcie pochádzajúce zo sankčného zoznamu, napríklad OFAC. Tomu nahráva aj fakt, že asociácia zatiaľ združuje len severoamerických ťažiarov, ktorí by chceli v USA podnikať a teda nechcú sa vystavovať riziku participácie na praní špinavých peňazí. Ako ťažiari certifikovaní asociáciou prestanú byť anonymní – stanú sa identifikovaní bez akejkoľvek ochoty vystavovať sa riziku ťažby blokov zo sankcionovaných transakcií. Toto nech naďalej robí anonymný ťažiar zo špinavej energie z uhlia.

Cieľom tejto “zelenej aktivity” bude primárne ukázať (hlavne inštitucionálnym) investorom, že Bitcoin je enviro-friendly a podiel zelenej energie stúpa, ako aj to, že je možné sa brániť voči praniu špinavých peňazí. A teda zlepšiť vnímanie Bitcoinu a zlepšiť jeho “spoločenskú” reputáciu. Elon Musk a množstvo ďalších enviro aktivistov sa za Bitcoin rád postaví, ak nechce verejne “páliť uhlie”, teda používať na to energiu z neobnoviteľných zdrojov.

Keďže podiel zelenej energie bude postupne stúpať, v nejakom bode pravdepodobne dosiahne viac ako polovicu hashrate Bitcoinu. Od tohto momentu dokáže asociácia reálne odpojiť zlú špinavú necertifikovanú energiu a ukázať svetu, že Bitcoin dokáže byť nielen zelený, ale aj neobsahovať transakcie z trestnej činnosti. Ak totiž niekto vytvorí blok, ktorý nemá certifikát zelenej asociácie, riskuje, že jeho blok ostatní ťažiari zahodia (nenadviažu na neho).

Tento vývoj spôsobí pre každú entitu vytvorenie iného príbehu, ktorým ho bude asociácia zdôvodňovať:

  • Ťažiari – keďže odstavia nezelenú konkurenciu, tak “zachránia planétu”. Ak bude necertifikovaných ťažiarov napríklad 40%, tak títo ťažiari budú iba páliť energiu a nebudú sa nijako podieľať na odmenách samotnej ťažby.
  • Bežní ľudia – zelený Bitcoin je dobrý, lebo enviro aktivizmus a zelená energia z obnoviteľných zdrojov
  • Inštitucionálni investori – stigma nástroja na pranie peňazí a ničenie planéty bude nahradená plne zeleným opečiatkovaným Bitcoinom
  • Regulátor – Bitcoin sa dokáže zregulovať “sám”, podobne ako sa zregulovali výrobcovia práčiek, banky (FATF-GAFI) a podobne. Bude medzinárodne bezpečnejší, keďže bude zapojený do medzinárodnej siete privátnych regulácií na boj proti praniu špinavých peňazí. Bitcoin odľahčí políciu a ostatné zložky a bude pomáhať financovať budovanie obnoviteľných zdrojov energie.
  • Individuálni používatelia Bitcoinu – pre niektorých používateľov môže byť ekologický Bitcoin “cennejší”. Kritikmi Bitcoinu sú nielen enviro aktivisti, ale aj centrálne banky. Napríklad kanadská centrálna banka obhajuje svoju “central bank digital currency” tak, že je to ako krypto, “iba lepšie” – lebo je to “zelenšie”. Bitcoinoví hodleri dlho očakávali príchod inštitucionálnych investorov – a zelený a “AML-friendly” Bitcoin otvára dvere k ďalším inštitucionálnym investorom, ktorí sa ho práve z tohto dôvodu boja. Pre držiteľov Bitcoinu, ktorí chcú najmä hodlovať a majú “hard money” môže byť zelený a čistý Bitcoin hodnotnejší. Obmedzenie na 21 miliónov Bitcoinov síce ostane, ale štátni agenti majú o dôvod menej proti nemu bojovať.

Krok tretí: Koniec decentralizácie

Vzájomná zameniteľnosť (“fungibility”) mincí znamená, že všetky mince sú rovnaké, nedajú sa odlíšiť napríklad tým, že majú odlišnú transakčnú históriu (problém non-fungibility kryptomien ako napríklad Bitcoin, Ethereum) a teda nie je možné povedať, že niektoré mince sú horšie, lebo pochádzajú z trestnej činnosti a niektoré lepšie, lebo boli práve vyťažené a teda ešte neboli použité.

Možnosť odlišovať mince alebo bloky od ostatných (a to je jedno akým spôsobom) a priraďovať k nim akékoľvek atribúty, umožňuje zavádzanie diskriminačných pravidiel. Nakoľko sú tieto pravidlá vynucované centralizovanými autoritami, degraduje sa koncept samotnej decentralizácie, nakoľko jedna inštitúcia získava možnosť rozhodovať o tom, ktoré mince alebo bloky sú “čisté” alebo “zelené” a naopak, ktoré sú “špinavé”, z potenciálnej trestnej činnosti alebo “neekologické” z neobnoviteľných zdrojov.

Akékoľvek pokusy zavádzať “zelený” alebo “AML-friendly” Bitcoin tým pádom predstavujú nielen prvok centralizácie (zo strany asociácie, ktorá bude rozhodovať, ktorí mineri sú ekologickí a ktorí naopak nie), ale aj potenciálnej cenzúry (ak ekologickí mineri získajú nadpolovičnú väčšinu výpočtového výkonu, tak môžu neakceptovať a teda zahodiť akékoľvek bloky od ťažiarov, ktorí nie sú zelení).

Zelený, AML-friendly (alebo akýkoľvek inak “prifarbený”) Bitcoin je nebezpečný, lebo zavádza prvok centralizácie, čoho výsledkom môže byť cenzúra a diskriminácia ťažiarov ako aj samotných transakcií.

Paradoxom zostáva, že vo finále za centralizovaným, cenzurovaným Bitcoinom nebude štát, ale asociácie vydávajúce “zelené” certifikácie minerom alebo udržujúce sankčné zoznamy (napríklad OFAC), ktoré dokáže presvedčiť väčšinu ťažiarov na svoju stranu. 

Ako zabrániť tomuto scenáru

Prvé, čo nás môže napadnúť je zahodiť akýkoľvek blok, ktorý má zelený certifikát. Teda skôr než asociácia dosiahne nadpolovičnú väčšinu, odstaviť všetky bloky, ktoré majú tento zelený certifikát. Ako kľúčový argument je vážne ohrozenie decentralizácie Bitcoinu. Okrem toho, že je to podľa nášho názoru nepriechodné (kto by chcel bojkotovať “zelené” bloky?) je takéto obmedzenie neúčinné. Kartel môže byť aj plne neviditeľný a certifikácia blokov môže byť pred svetom skrytá. Certifikát má len ťažiar a pozná aj certifikáty ostatných ťažiarov, hneď ako ich bloky budú vyťažené – a to iba ak sú aj oni členmi asociácie, teda kartelu. To znamená, že pre vonkajšieho pozorovateľa sa nemusí nič zmeniť. Asociácia bude zverejňovať iba agregátne údaje o podiele zelenej energie (a možno ani to nie). Zahadzovanie blokov, ktoré bolo popísane v druhom kroku, môže fungovať podobne – ťažiar v zelenom karteli dokáže zistiť, či predchádzajúci blok vyťažil tiež niekto z kartelu, ale nikto iný nevie, či má na neho nadväzovať.

Takáto trhová štruktúra ťažby nepočíta s tým, že ťažbu ovládne jedna konkrétna entita. Stále to môžu byť nezávislí ťažiari z rôznych štátov, ktorí sa len spoločne dohodli na odstavení “nezelenej” konkurencie. Vďaka odstaveniu nezelenej konkurencie ťažiari zarobia viac na poplatkoch, a súčasne na kurze Bitcoinu, lebo do zeleného Bitcoinu zrejme potom vstúpi viac inštitucionálných investorov, ktorí momentálne majú problém s jeho “neekologickosťou”.

Je dosť možné, že väčšina ťažiarov v karteli dokonca bude veriť, že robia dobrú vec.

Zachrániť planétu a ešte k tomu zarobiť viac? Úžasné!

Mnohí si poviete, že je treba okamžite zaviesť anonymitu, fungibility na prvej vrstve alebo prejsť na anonymnú kryptomenu ako napr. Monero. Tu však čitateľov sklameme – tento postup je úplne rovnako zavediteľný na ktoromkoľvek blockchaine. Anonymná kryptomena len zamedzí cenzúre transakcií zo sankčného zoznamu. Nezabráni vytvoreniu zeleného kartelu, pretože bloky môžu byť certifikované rovnako ako zelené.

Zabránia tomuto scenáru používatelia? Napríklad sa forknú zo zeleného Bitcoinu a budú používať pôvodný Bitcoin, nie? Tento scenár je však tiež nereálny. Keďže kartel v podstate zavedie soft fork, je “zelený Bitcoin” zvonku úplne rovnaký ako “pôvodný Bitcoin”. Je to rovnaký Bitcoin ako ten, ktorý poznáme doteraz, so všetkými pravidlami, ktoré vynucujú jednotlivé nodes a najväčším Proof of Work. Validačný uzol nedokáže rozlíšiť medzi zeleným a nezeleným Bitcoinom, zaujíma ho len splnenie pravidiel a dĺžka PoW. Aj v prípade úspešného rozdelenia siete napríklad na základe cenzúrovanej transakcie sa dokážu členovia kartelu vrátiť a rovno od ďalšieho bloku ovládnuť chain.

Je tento scenár pravdepodobný?

Vzhľadom na to, že prvé kroky vidíme odohrávať sa pred našimi očami, myslíme si, že áno. Tlak na zelené bloky a na cenzurovanie sankcionovaných transakcií totiž už prebieha. Elon Musk ukázal, že po zelenom Bitcoine dokáže vytvoriť dopyt. Ťažobné pooly, ktoré nezaraďujú do blokov transakcie zo sankčných zoznamov či iných ťažiarov, ktorí sú neekologickí, existujú už teraz.

Zaujímavé je uvedomiť si, že veľa ľudí vnímalo útoky na Bitcoin najmä z pohľadu regulátorov a štátov. V skutočnosti však veľké množstvo regulácií vzniká trhovými procesmi, spoluprácou konkurujúcich si subjektov na trhu. Takýmto spôsobom vznikli napríklad spomínané zelené regulácie práčok a iných spotrebičov. Rovnako vznikajú aj regulácie a štandardy na boj proti praniu špinavých peňazí (organizácia FATF-GAFI) alebo nadnárodná spolupráca v daňových oblastiach (organizácia OECD, medzinárodná zmluva CRS), či rôzne ISO štandardy (ISO 27001, ISO 9000). Je preto nevyhnutné, okrem analýzy potenciálnych útokov zo strany štátu, analyzovať aj hrozby trhovej regulácie, ktorá z dlhodobého hľadiska preferuje populárne témy ako “zelená energia” alebo “čisté peniaze”.