Zmeny zdanenia kryptomien v roku 2024 na Slovensku

Napísal Pavol Trávnik

Ako už viete, na návrh SaS vznikol Zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý zlepšoval súčasný systém zdanenia pre držiteľov kryptomien. Zatiaľ čo v Nemecku sa uplatňuje na investície do kryptomien 0 % daň podobne ako do akcií, na Slovensku sa hľadí na príjem ako na ostatné príjmy, ktoré podliehajú nielen dani z príjmu, ale aj odvodom.

Vyššie uvedený zákon mal platiť od 1. 1. 2024. Vláda dnes oznámila následujúce.

Mení a dopĺňa sa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je vytvorenie predpokladov pre konsolidáciu verejných financií. Zákon o dani z príjmov sa v rámci konsolidačných opatrení zameral predovšetkým na zvýšenie sadzby dane na podiely na zisku (dividendy) vyplácané fyzickým osobám zo 7 na 10 %, zavedenie minimálnej dane pre právnické osoby, na odstránenie nesystémových opatrení zavedených pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku a virtuálnej meny a na legislatívno-technické spresnenie v súvislosti s predchádzajúcimi novelami.

Mení sa zákon č. 315/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Úpravou návrhu zákona sa odstraňujú nesystémové opatrenia zavedené pri zdaňovaní príjmov z kapitálového majetku vrátane príjmov súvisiacich so zdanením virtuálnej meny, ktoré narúšali horizontálnu spravodlivosť medzi podobnými aktívami, keďže išlo o výnimku pre špecifický druh majetku.

Zdroj: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29066/1

Zmena zákona nastáva menej ako 30 dní pred nadobudnutím jeho účinnosti. Nastala situácia, kedy sa o predvídateľnosti práva v Slovenskej republike už nemôže hovoriť, nakoľko zákon, ktorý bol schválený a vyhlásený bol zmenený ešte pred tým, než vôbec nadobudol účinnosť a vôbec mohol byť použiteľný.

Situáciu ohľadom regulácie, resp. zdanenia kryptomien, som komentoval už v článku Regulovať kryptomeny? Stále zastávam názor, že v prípade Slovenska je často lepšie nerobiť nič, ako robiť niečo zle. Ekonomické a reputačné dopady štátu, ktorý jeden mesiac čaká na vstup zákona v účinnosť a menej ako 30 dní pred tým ho zmení, vyvoláva trpký pocit, že stále nerozumieme, čo je to kontinuita práva, predvídateľnosť práva a stabilita. Hotfixy nie sú dobrý nápad ani pri vývoji aplikácií a už rozhodne nie sú skvelý nápad pri stanovovaní daňovej povinnosti. Očakávať zahraničné investície v krajine, ktorá sa chválí tým, že nastane “legislatívna smršť”, je naivné.

Na uvedené zmeny už reagovala spoločnost Liberation.travel Pavla Luptáka, ktorý zabezpečuje služby ohľadom trvalých pobytov v zahraničí. https://x.com/wilderko/status/1731715326742515926

Kategórie: Nezaradené

Pavol Trávnik

ex-lawyer, IT developer, voluntaryist