Paralelná polis nepracuje pre štát

Napísal Pavol Luptak

Paralelná Polis od začiatku svojej existencie v Prahe aj v Bratislave kladie dôraz na vytvorenie paralelnej alternatívy k súčasnej existujúcej spoločnosti. Václav Benda v manifeste Paralelní Polis zadefinoval nevyhnutnosť paralelnej spoločnosti v akejkoľvek slobodnej spoločnosti.

Napriek tomu, že v Paralelnej Polis verejne kritizujeme rastúce tendencie štátov intervenovať do osobnej a ekonomickej slobody jednotlivca, neveríme v dohľadnej dobe v politickú reformu centralizovaného monopolizovaného štátu (viac informácii v článku Prečo súčasný demokratický systém nedokáže smerovať k slobode a prečo potrebujeme paralelnú spoločnosť?).
Naopak pokladáme za dôležité vytvárať silnú globálnu medzinárodnú komunitu slobodomyseľných ľudí. Veríme, že sú to akurát krypto technológie vďaka ktorým dokážeme vybudovať pre nich bezpečný prístav paralelnej spoločnosti.

Paralelní Polis v Prahe aj v Paralelná Polis v Bratislave od začiatku svojej existencie odmieta z etických dôvodov akúkoľvek štátnu podporu, granty, participáciu na štátnych projektov či akúkoľvek prácu pre štátne inštitúcie. Tento, možno pre niektorých radikálny prístup pokladáme za nevyhnutný vzhľadom na naplnenie našej vnútornej konzistencie.

Preto sa verejne hlásime k iniciatíve Nepracujeme pre štát.


1 Comments

Druhý rok Paralelnej Polis – Decentralize! – Paralelná Polis · 26. mája 2020 at 13:13

[…] slobody, paralelných spoločností, najnovších technológii, inovácii a umenia bez spolupráce s centralizovanými inštitúciami a bez dotácií z […]

Comments are closed.