Nový a lepší právny systém

Napísal Pavol Trávnik

Súčasný právny systém je z môjho pohľadu zastaralý a výnimočne zrelý na vylepšenie pomocou informačných technológií a kryptografie. Ako tvrdím opakovane. Súdne rozhodnutia totiž trpia niekoľkými podstatnými vadami ako napr.:

 1. Extrémne dlhá dĺžka súdneho konania, ktorá dnes v priemere presahuje 630 dní na prvom stupni. Obsahuje daľšie 4 stupne možných opravných prostriedkov (odvolanie, dovolanie, ústavná sťažnosť, ESLP), ktoré súdny spor dokážu predĺžiť aj viac ako o 15 rokov. Tieto prostriedky môžete použiť aj opakovane, čo otvára priestor k nekonečnému súdnemu prieťahu, na ktorom benefitujú najmä vaši právni zástupci.
 2. Arbitrárnosť sudcovského rozhodnutia, ktorá sa prejavuje najmä tým, že je na výsostne individuálnom uvážení sudcu ako spor posúdi. Aj keď použijete opravné prostriedky, väčšinou rozhodnutie pripraví ďalší sudca individuálne. 
 3. Neurčitosť predpisov a nepredvídateľnosť práva dosiahlo úroveň nezrozumiteľnosti aj pre advokátov. O tom svedčí aj to, že viac ako 80 % podaní na najvyšší súd je buď odmietnutých, alebo zamietnutých.
  Vylepšenia systému sa zo strany štátu len tak skoro nečakajte. Aj dnes, pri rozvoji techniky, je rozvrh práce súdov a prideľovania práce nejasný a netransparentný. Na záchranu súdneho systému zaznievajú predovšetkým návrhy ako a) zvýšenie počtu sudcov a súdnych úradníkov, pretože nestíhajú; b) zvýšenie rozpočtu na súdy, aby boli nestranné. Takéto preferovanie kvantity nad kvalitou považujem za nehospodárne a pri stále viac a viac komplikovanejšom a zložitejšom právnom systéme nejasných pravidiel za neriešiteľný problém pre štát.

Čo s tým? Forknime sa.
Prečo využívame pomalé drahé štátne súdy, keď existujú technológie, ktoré niekoľkonásobne prekonávajú kvalitou, transparentnosťou a nastavením motivácií súčasný systém? Pravdepodobne zo zvyku. Ako častý argument počujem, že je dôležitá nestrannosť sudcov. Aj keď ich v dnešnej dobe dokážete efektívne uplatiť anonymnými kryptomenami? Existuje ale možnosť využitia paralelných technológií, ako napr. Kleros, ktoré budú aj voči uplácaniu a netransparentnému výberu sudcov rezistentné. A teším sa najmä na ďalšie nové technológie, ktoré budú konkurovať aj Klerosu a môžete ich vytvárať anonymne dnes aj vy. A nie, nepotrebujete na to žiadnu licenciu.
Základnou myšlienkou anonymných arbitráží sú tieto tri body:

 1. Focal point, alebo inak povedané Schelling point, je bod, pri ktorom sa nachádza konsenzus bez toho, aby jednotlivé strany mohli spolu koordinovať činnosť. Je to napríklad výber miesta stretnutia v Prahe dvoch ľudí, pričom obe strany nemôžu medzi sebou komunikovať a dohodnúť sa na špecifickom mieste stretnutia. V jednom experimente, ktorý som spravil v Prahe som položil následujúcu otázku.
  “Na kterém místě v Praze, by jste se sešli s osobou, které dopředu nemůžete oznámit místo setkání?” Výsledok focal pointu bol jasný. 13 z 22 ľudí by sa stretlo na jednom konkrétnom mieste bez toho, aby sme sa dopredu dohodli na spôsobe dopravy a vylúčili sme spoločnú komunikáciu a ovplyvňovanie. Tým miestom bolo Václavské námestie pod sochou sv. Václava na koni. Výsledok vyzeral následovne.

  Ako sa toto hodí pri rozhodovaní jednotlivých prípadov? Zmysel pre spravodlivosť je inherentne v nás vtelená. Nepotrebujeme na rozhodnutie svojho sporu prekvalifikovaného akademika, ktorý sa točí na svojich kontradiktórne znejúcich poučkách v knihách. Stačí nám na to focal point od správneho poskytovateľa a to je väčšinou ten, ktorého si obe strany dobrovoľne vyberú. 
 2. Commitment je záväzok do budúcnosti. Informácia, ktorú zapuzdríme a zaviažeme sa k nej pomocou kryptografie. Tento commitment v podstate nič nehovorí do tej chvíle, pokiaľ nezverejníme samotný text v prípade hashu alebo kľúč v prípade zakryptovania. Postup sme už na stránke publikovali. Práve táto skvelá funkcia kryptografie umožňuje zverejniť dopredu výsledok môjho hlasovania a zaviazať sa k nemu s tým, že nikdo nebude vedieť ako som hlasoval do odomknutia. Ako príklad si predstavte, že zverejňujeme a hľadáme focal point, ale každým hlasom by sme ovlyvňovali, akým smerom budú hlasovať ostatní. Keď však zverejním len hash správy ako napr. ed53a27888530e2728bbdf762ec31611fd871e467812d66ab1c4f5a86b928e01, tak nedokážete určiť ako som zahlasoval. V skutočnosti táto správa je hash textu “Áno, stretneme sa na Václaváku pod koňom.” Neveríte? Skúste na svojom macu dať do terminálu toto:
  echo -n “Áno, stretneme sa na Václaváku pod koňom.” | shasum -a 256
  Videoprednáška Decenstralised dispute resolution.
 3. Skin in the game (s kožou na trh) - je princíp, pri ktorom každý podnikateľ riskuje svoje investície, čas a úsilie s neistým výsledkom. Sú to pionieri pokroku. Avšak sudca zo svojej podstaty za svoje rozhodnutia nenesie zodpovednosť. Ale prečo nie? Pokiaľ sa jeho zmysel pre spravodlivosť nezhoduje s väčšinou, čo môžeme dnes veľmi ľahko zistiť, prečo by mal byť za svoju prácu odmenený? Pokiaľ jeho rozhodnutia permanentne nesú znaky arbitrárnosti, prečo by nemal byť zo svojej funkcie odvolateľný?

  Tieto zmeny neprídu zo strany štátu, nakoľko priorita práva je veci konzervovať. Toto radikálne odstránenie vyššie popísaných chýb jurisprudencie príde zo sveta IT a pravdepodobne skončia ako aplikácie vo vašich mobilných telefónoch. A som absolútne presvedčený, že to nebude štát, kto vám ich naprogramuje. Po 50-tich rokoch od vynájdenia emailov a investíciách vo výške dvoch SpaceX projektov sa štátu doteraz nepodarilo zprevádzkovať funkčný email. Tieto inovácie preto môžeme najskôr očakávať od opensource programátorov a podnikateľov.
  Arbitrom sa bude môcť stať ktokoľvek, aj bez vzdelania na štátom dotovanej právnickej univerzite. Rozhodujúcim prvkom bude kompetitívnosť jednotlivých systémov, ktoré si nastavia vlastné pravidlá a súťaž o čo najlepší výber a poskytnutie služieb arbitra. Nevylučujem, že to môže skončiť tak, že nejaký zo systémov bude akceptovať arbitrov len s univerzitným vzdelaním v obore právo. To, či však spotrebitelia služby vyštudovaných právnikov ocenia viac, rozhodne práve to, či si ich pre svoj súdny spor skutočne vyberú.

Čo môžete urobiť dnes?
Odporúčam využiť alternatívne riešenie sporov (mediácia, arbitráž), vždy keď je to možné. Aj keď táto metóda nie je v našich končinách veľmi populárna, nakoľko si zlú povesť zaslúžila práve zneužívaním doložiek zo strany veľkých korporácií, pri správnom nastavení mechanizmov je táto metóda optimálna. Každá strana si zvolí svojho arbitra a tí sa dohodnú napr. na treťom nestrannom. Upozorňujem, že aj keď táto varianta vyzerá draho, ušetríte veľké množstvo času a najmä peňazí, pokiaľ by ste mali v pláne využiť aj opravné prostriedky.

Chcete jednoho arbitra?
Zvolte funkciu náhodného arbitra. Blockchainová sieť, ako jedna z najbezpečnejších sietí na svete vám dokáže vygenerovať náhodné číslo s celosieťovým konsenzom (nonce), na základe ktorého viete zaistiť náhodného arbitra. Obe strany sa potom na ňom môžu nepopierateľne objektívne zhodnúť. Zjednodušený postup:

 1. Počet arbitrov je dopredu známy. Zoznam obsahuje list(array) arbitrov (napr. abecedne zoradených).
 2. Pošlete transakciu na účet súdu, do ktorej vložíte hash obsahu žaloby.
 3. Dopredu sa dohodnete, ktorý blok od podania žaloby bude rozhodujúci (nie menší než 3 a nie väčší než X, kde 3 je počet blokov, pri ktorých je možné spraviť double spend attack a kde X je maximálny počet 10 minútových blokov, na ktoré ste ochotní čakať). Číslo bloku môžu určiť aj obe strany v commitment schéme popísanej v kóde.
 4. Číslo arbitra bude vygenerované na základe:
  [nonce blocku] mod [počet arbitrov] = [náhodný arbiter]

Takto určíte úplne presvedčivo a úplne náhodne arbitra bez toho, aby bolo možné zpochybniť postup jeho výberu. Týmto postupom som dúfam uspokojil aj tých, ktorí hovoria, “nie je to najlepší systém, ale doteraz nikto nič lepšie nevymyslel”.

Ako túto realitu priblížiť?

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o tom, čo robíme, sledujte naše blogy, navštevujte naše akcie, odoberajte náš mailing list, pridajte sa k členskej základni alebo do boardu. Ľudia, čo tieto možnosti využili tým získali.

Ak by ste nás chceli podporiť, momentálne potrebujeme každú podporu. Každá pomoc je vítaná a sme za ňu vďační. Otvorenie priestoru je finančne náročné a bez neho sa veľmi ďaleko nepohneme, keďže budujeme najmä lokálnu komunitu vo fyzickom priestore.

Kategórie: Právo

Pavol Trávnik

ex-lawyer, IT developer, voluntaryist