Stávka na dátum zverejnenia rigoróznej práce Andreja Danka

Napísal Pavol Luptak

Anonymné decentralizované predikčné markety ako nové stimulujúce mechanizmy v spoločnosti

Stávkovanie funguje v našej spoločnosti od nepamäti. Kedže ide o regulovaný biznis, nedá sa stávkovať ale na čokoľvek. Online stávkove spoločnosti, ktoré nemali od štátu licenciu, boli pred pár rokmi úplne zakázané (čo je mimochodom dôvod, prečo máme na Slovensku cenzúru Internetu).

Decentralizované predikčné markety (ako napríklad Augur alebo Gnosis) menia doterajšiu paradigmu stávkovania. A to z nasledujúcich dôvodov:

  • stávkovanie je kompletne decentralizované (každá stávka je reprezentovaná formou “smart kontraktu” na Ethereum blockchaine), takže akékoľvek stávkovanie je technicky nezakázateľné, nezrušiteľné a neregulovateľné
  • stávkovanie je (alebo dokáže byť) anonymné (momentálne sa na stávky využívajú ether coiny, ktoré sami o sebe sú pseudo-anonymné, nie skutočné anonymné, ale toto je len technický problém, ktorý v budúcnosti bude vyriešený – momentálne stačí anonymne vymeniť na ktorejkoľvek burze vaše XMR coiny na ETH coiny s transakčnou históriou, ktorá sa s vami nijako nesúvisi, následne pomocou ktorých dokážete anonymne stávkovať)

Kvôli vyššie uvedeným dôvodom (decentralizácia a anonymita) štát NEDOKÁŽE reálne uvedené výhry v stávkach daniť, regulovať alebo akokoľvek inak intervenovať do predikčných marketov.

Toto je kľúčová výhoda decentralizovaných anonymných predikčných marketov.

Vzhľadom na anonymitu a decentralizáciu predikčných marketov, kryptoanarchisti si uvedomujú ich potenciál ako nástroja na výrazné oslabenie autoritatívnych organizácií, kde moc je sústredená v rukách pár ľudí (viac v článku Ako dosiahnuť dokonalú korupciu využitím anonymných predikčných trhov). Tento koncept nie je nový a bol popísaný už pred vyše 20-timi rokmi Timothy C. May-om v cypherpunk publikácii Cyphernomicon. Koncept predikčných marketov tiež výrazne rozvinul Robin Hanson ako zakladateľ Futarchie (Futarchy: Vote Values, But Bet Beliefs). 

Anonymné decentralizované predikčné markety dokážu výrazne zmeniť charakter súčasnej spoločnosti, v ktorej vlády majú monopol na regulácie a zákony. Toto je pravidelne zneužívané korporáciami v ich prospech. Tento stav zvykneme nazývať korporativizmus. Ide o všadeprítomný jav, ktorý môžeme pozorovať vo všetkých krajinách sveta. V súčasnej dobe len špecifické skupiny lobbyistov dokážu ovplyvňovať politikov (členov parlamentu). Tento lobbying vyžaduje vzájomnú dôveru politikov a lobbyistov a preto je úzko limitovaný len na štátom-spriaznené lobbyistické skupiny (obvykle veľké finančné skupiny a korporácie).

Anonymné predikčné markety dokážu výrazným spôsobom zmeniť túto paradigmu, lebo umožňujú tzv. demokratizáciu korporativizmu. Teda komukoľvek (nielen špecifickým lobbyistickým skupinám) ovplyvňovať politikov. Vďaka anonymným decentralizovaným predikčným marketom, korupcia dokáže byť úplne anonymná a plošná. Je možné, že z dlhodobého hľadiska toto môže viesť k rozpadu autoritatívnych hierarchických štruktúr a napríklad úniku akýkoľvek citlivých informácií z týchto organizácií, ak po nich bude dostatočne veľký trhový dopyť (whistleblower dokáže odmenu za “leak” prijať úplne anonymným spôsobom).

A teraz názorný príklad s “mysterióznou” rigoróznou prácou Andreja Danka. Ak by sme na decentralizovanom predikčnom markete vytvorili stávku v znení:

Stávkujte na deň zverejnenia rigóroznej práce Andreja Danka.

Tak by sme ponechali ľudom možnosť voliť dátumy s príslušnými stávkami. Ak by sa niekto do správneho dátumu trafil, vyhráva automaticky sumu všetkých nesprávnych stávok (ak by sa nikto netrafil je možné výhry rozdeliť napríklad medzi tých, ktorí sa časovo trafili k najbližšie k dátumu samotného zverejnenia).

Teraz si predstavte, že na samotnom predikčnom markete by bola suma všetkých stávok napríklad milión EUR (v ETH). Ak niekto má reálny fyzický prístup k rigoróznej práce Andreja Danka (otázka je samozrejme do akej miery dokážeme overiť jej autenticitu), tak dokáže naplánovať jej zverejnenie na konkrétny termín, staviť vlastné peniaze na tento termín a vyhrať samotnú stávku (kedže ako jediný dokáže rozhodovať o jej výsledku). A zarobiť si anonymne spomínaných milión EUR. To je už celkom slušná ekonomická motivácia aj pre úplného laika, aby sa naučil používať kryptomeny a predikčný market Augur 🙂

Na predikčnom markete Augur bola zverejnená jednoduchá stávka:

Bude dizertačná práca Andreja Danka zverejnená pred 28.10 (vrátane 28.10)?
Will the Andrej Danko’s dissertation will be publicly released until 28.10 (including 28.10)

Kedy je možné hlasovať “Áno” alebo “Nie”.

Keby ste hypoteticky chceli staviť na takúto alebo podobnú stávku na Augure, postup je približne nasledujúci:

  1. Nainštalujte si Augur pre váš OS (Mac OS, Linux, Windows).
  2. Po nainštalovaní spustite Augur a nechajte dobehnúť synchronizáciu s Ethereum blockchain a download všetkých potrebných dát z marketov. Po správnom zosynchronizovaní by sa vám mala zobraziť nasledujúca lišta. 

3. Nainštalujte si Metamask rozšírenie do vášho prehliadača (Firefox, Google Chrome, Opera), čo je Ethereum plugin implementujúci tiež Ethereum peňaženku. Nainštalovanie tohto pluginu bude vyžadovať tiež “zapamätanie si seedu” a nastavenie silného hesla do peňaženky.

4. Prepošlite si svoje prvé ETH coiny do vášho Metamask rozšírenia (vašu verejnú adresu ľahko skopírujete do “clipboardu”). ETH coiny nakúpite prakticky na akejkoľvek krypto zmenárni, prípadne si ich dokážete zakúpiť priamo použitím vašej kreditnej/debetnej karty.

5. Do vášho prehliadača zadajte http://localhost:8080 a otvoríte Augur rozhranie. Prihláste sa tiež do vášho Metamask rozhrania.

6. Kliknite na sekciu “Markets” za dajte kľúčové slová “Andrej Danko 28.10”. Zobrazí sa Vám stávka:

7. Momentálne je v orderbooku len jedna položka “Ask Qty” obsahuje hodnotu 0.3 a “Price” je 0.9. Prvá hodnota definuje tzv. “quantity share”, ktorý kupujete alebo predávate, druhá hodnota definuje pravdepodobnosť s akou uvedená udalosť nastane. V tomto prípade to znamená, že táto položka (“share”) v Order booku definuje 90% pravdepodobnosť, že rigorózna práca Andreja Danka bude zverejnená do 28.10. Ak si myslíte, že táto pravdepodobnosť bude minimálne spomínaných 90%, kliknutím na danú položku v “order booku” ju môžete nakúpiť. Kedykoľvek ju možete skúsiť predať (a objaví sa opäť na v “order booku”). “Buy” znamená, že si kupujete stávku na výsledok “Yes”. “Sell” znamená, že si kupujete stávku na “No”. Napríklad ak si myslíte, že daná udalosť nenastane, resp. nenastane s takou pravdepodobnosťou ako si myslíte. Aby stávka bola validná, tak musí existovať protistrana, ktorá staví tiež v opačnom kurze. Nákup/predaj je nutné explicitne schváliť vo vašom Metamask rozšírení. Pri každej stávke môže byť viacero “Orders”, ktoré môžete nakúpiť alebo predajom vytvoriť vlastný.

Kto rozhoduje o výsledku stávky?

V prípade Auguru sú dve možnosti. Buď je možné špecifikovať (centralizovanú) URL adresu, kde bude zverejnený výsledok stávky. Alebo jednoducho veriť “múdrosti davu” (tzv. “wisdom of the crowd”). Toto je implementované pomocou tzv. reputačných tokenov (REP tokens). V skratke to funguje tak, že ktokoľvek dokáže rozhodovať v prípade sporu – ak rozhoduje správne (v súlade s “pravdou”), množstvo jeho reputačných tokenov narastie, v opačnom prípade klesá. V anonymnom prostredí je extrémne ťažké kolaborovať, takže najlepšia stratégia je “voliť pravdu”.

Záver

Používanie decentralizovaných predikčných marketov je v súčasnej dobe stále relatívne zložité a náročne pre bežných používateľov. Okrem množstva nainštalovaných rozšírení, musia disponovať ETH coinami či REP tokenmi. Je potrebné si uvedomiť, že používateľská prívetivosť predikčných marketov sa v budúcnosti určite zlepší. A posilnia sa aj vlastnosti ako anonymita.

To môže viesť k tomu, že sa predikčné markety stanú kľúčový stimulujúci mechanizmus v spoločnosti. Umožňujúci anonymnému davu anonymne korumpovať, whistleblowovať a prvýkrát v histórii vytvárať hromadnú anonymnú ekonomickú motiváciu. A to na akúkoľvek činnosť.


1 Comment

Predikčné trhy – crowdsourcing informácií na dobré rozhodnutia – Juraj Bednar · 5. novembra 2020 at 15:12

[…] trhy použiť aj na crowdsourcing iných ako číselných informácií. Paralelná Polis zverejnila napríklad odkaz na anonymný predikčný trh na dátum zverejnenia rigoróznej práce An…. Samozrejme, každý v ňom môže prejaviť názor. Ale kto má k rigoróznej práci prístup […]

Comments are closed.