Stanovisko Paralelnej Polis k rozhodnutiu Blockchain Slovakia

Napísal Pavol Luptak

23. 5. 2018 Blockchain Slovakia vydali správu, že nadviazali spoluprácu s Finančnou správou SR a Ministerstvom Financií. Viacero členov Paralelnej Polis uvedených na zozname členov Blockchain Slovakia sa s touto aktivitou morálne nestotožňuje a preto sa rozhodli od združenia Blockchain Slovakia úplne dištancovať.

Paralelná Polis je organizácia, ktorej najkľúčovejšou hodnotou je sloboda a tam patrí aj ekonomická sloboda. Cieľom Paralelnej Polis nie je spolupracovať so štátom, ale vytvárať funkčnú alternatívu spoločenských vzťahov, ktoré mu paralelne konkurujú a podieľajú sa na zvyšovaní miery slobody prostredníctvom inovatívnych technológií.

Krypto technológie vnímame ako liberalizačné nástroje. Nástroje, ktoré v svete prichádzajúcej digitálnej represie (kompletná kontrola štátu nad finančným systémom, “data retention” zákony, centralizovaný zber transakcií EET, Internetová cenzúra atď) umožňujú zachovať alebo rozvíjať osobnú a ekonomickú slobodu.

Finančná správa a Ministerstvo Financií znemožňujú rozvoj a rozširovanie kryptomien a to novými reguláciami, obmedzovaním anonymity (čo je jedna z kľúčových vlastností kryptomien), zavádzaním hotovostných limitov (a následným núteným využívaním bankových účtov), či povinnosťou kontrolných hlásení.

Finančná správa a Ministerstvo Financií participuje na zavádzaní finančnej diktatúry a tým vytvára hrozbu pre finančnú slobodu.

V Paralelnej Polis pokladáme za neprijateľné poskytovať akékoľvek technologické či iné konzultácie, ktoré vedú k udržaniu súčasnej alebo posilneniu budúcej finančnej diktatúry.

Preto sa s rozhodnutím a postupom Blockchain Slovakia morálne nestotožňujeme.