Paralelní Polis Praha, Paralelná Polis Bratislava, matky, dcéry, pobočky

Napísal ppadmin

Paralelná Polis je kontinuálne evolvujúci sociálny experiment formovaný skrze vedu, technológie a umenie.


Paralelná Polis je koncept. Koncept, ktorý môže mať a bude mať rôzne iterácie. V závislosti od ľudí v konkrétnej komunite a aj od iných faktorov ako napr. externé prostredie.


Paralelní Polis Praha bola prvá, nie je to však materská organizácia Paralelnej Polis Bratislava a ani žiadnej ďalšej iterácie tohto konceptu.


Paralelná Polis Bratislava je separátna autonómna komunita (kmeň), ktorá sa vyvíja a bude vyvíjať na základe rozhodnutí svojich členov a snažiť sa naplniť svoju misiu a napĺňať svoju víziu https://paralelnapolis.sk/o-paralelnej-polis/.

Sme decentralizovaná komunita bez vodcu založená na slobode, neagresivite, reputácii dovnútra (dbáme však i o reputáciu smerom von) a osobnej zodpovednosti, kde rôzni členovia môžu mať a aj majú svoje unikátne názory. Pridať sa k nám môže každý, kto zdieľa naše hodnoty, je ochotný priložiť ruku k tomu, čo robíme a koho ako komunita schválime.


Paralelná Polis Bratislava nemá ambíciu konkurovať štátu ako takému v celej jeho šírke. Nezačína s ním dialógy. Interaguje s ním len v najnižšej možnej miere. Svoje záležitosti si chceme a budeme riešiť sami. Nástroje a hlavy na to máme.
Našu inšpiráciu nájdete napríklad tu: 
https://paralelnapolis.sk/institut-kryptoanarchie/kryptoanarchisticke-manifesto/
https://paralelnapolis.sk/institut-kryptoanarchie/deklaracia-nezavislosti-kyberpriestoru/
https://paralelnapolis.sk/institut-kryptoanarchie/cypherpunk-manifesto/