Názor: Moralizovať alebo zameriavať pozornosť?

Napísal Juraj Bednar

Občas ma ľudia poprosia, či by Polis nemohla spropagovať projekt, o ktorom zistím, že je financovaný z verejných zdrojov.

Keďže to ide priamo proti princípom paralelnej spoločnosti, tak to odmietame, ale potom často musím vysvetľovať, že to nie je moralizovanie. Aspoň u mňa nie.

Paralelná Polis nie je arbiter toho, čo je dobré a čo je zlé, čo by ľudia mali robiť a čo nie.

Snažíme objavovať paralelnú spoločnosť, takže sa snažíme poukazovať na to, keď existuje, pomáhať jej, rozvíjať ju a prípadne niektoré aspekty aj budovať od začiatku. A ak v niektorej oblasti neexistuje, aj poukazovanie na takúto “dieru” v paralelnej spoločnosti má zmysel.

Tak isto ako na stenách Paralelnej Polis nevystavujeme umenie financované z grantov a to aj napriek tomu, že z grantov sú financovaní kvalitní umelci, umenie sa nám páči a dokonca si ani nemyslíme, že sú nemorálni. Ale zaujíma nás otázka, že čo ostane, keď odstránime to, čo existuje vďaka verejným prostriedkom.

Verejné prostriedky sú teda v tomto prípade pre nás konkurencia. Presne tak ako mobilný operátor A si hrdo nevystaví v centrále na recepcii umelecké dielo, ktoré financoval mobilný operátor B. Pritom väčšina zamestnancov si vôbec nemusí myslieť, že to dielo je nekvalitné a nemajú dokonca ani morálne predsudky voči mobilnému operátorovi B.

Čiže slušne povedané – neriešime morálne otázky, ale “existenčné”. Existuje paralelná kultúra? Existuje paralelná podpora podnikania? Existuje paralelné zdravotníctvo? Paralelný finančný systém?

Akceptujeme, že existujú aj tie mainstream verzie, ale tie nás až tak nezaujímajú, aspoň nie vrámci Polis. Je kopec organizácií, ktoré sa im venujú, my svoju pozornosť smerujeme inam.

(Text je názorom autora, nie názorom všetkých členov Paralelnej Polis)