Banky zatvárajú krypto firmám účty, podľa našich informácií na základe listu Národnej Banky Slovenska

Napísal ppadmin

Počas posledného mesiaca začali slovenské banky zatvárať účty všetkým firmám, ktoré podnikajú v oblasti kryptomien. Na základe dostupných informácií sa podobná aktivita udiala aj v Českej Republike a cca pred pol rokom aj v Bulharsku. Doteraz nikto nevedel povedať prečo sa to stalo, ale na základe novo-zistených informácií to už vieme povedať aspoň o prípadoch zo Slovenska.

Podľa zdroja, ktorý si neželá byť menovaný a ktorý je blízky bankovému sektoru, konajú banky na podnet regulátora, ktorým je Národná Banka Slovenska. Tá poslala bankám striktne dôverný list, na základe ktorého vyzýva banky k tomu, aby firmám podnikajúcim s kryptomenami zatvorila účty. Nevieme, či k tomuto konaniu uviedla dôvod, ale banky vraj zároveň vyzvala k tomu, aby tento pokyn regulátora udržali v prísnej tajnosti. Podľa našich informácií k tomuto listu nemajú prístup dokonca ani vyššie postavení členovia bánk, ktorí nemajú priamo na starosti túto časť biznisu banky.

Národná Banka podľa dostupných informácií vyzvala jednotlivé banky, aby nielenže zatvorili účty existujúcim kryptomenovým firmám, ale ani aby ďalšie účty pre kryptofirmy neotvárali.

Či za rozhodnutím českých bánk zatvoriť účty kryptomenovým firmám stojí Česká národná banka, prípadne či toto rozhodnutie je koordinované vrámci Európskej Únie nedokážeme v tejto chvíli povedať, ale zatváranie účtov je až podozrivo koordinované a deje sa v rovnakom čase okrem Slovenska minimálne aj v Českej Republike.

Banky zatvorenie účtov realizovali jednostranným vypovedaním zmluvy na základe zmluvne dohodnutých podmienok s výpovednou lehotou a niektoré ich zdôvodnili “obchodným rozhodnutím banky“. S dotknutými firmami nikto nad rámec tejto informácie oficiálne nekomunikuje, banky sa formálne ospravedlnia a ubezpečia firmy, že rozhodnutie je konečné a nemá význam o ňom ďalej diskutovať. Banky oficiálne ani neoficiálne neuvádzajú dôvod a kontaktné osoby pre dané firmy v banke (pravdepodobne úprimne) nevedia, prečo sa banky takto rozhodli.

Vieme, že medzi dotknuté banky ktoré zatvorili účty patrí minimálne Slovenská Sporiteľňa a Fio Banka. Banky, ktoré krypto firmám odmietli posledný mesiac otvoriť bežný účet sú OTP Banka, Prima banka, Privatbanka a Oberbank.

Toto konanie je de-facto priamym obmedzením slobody podnikania firiem, ktoré neporušujú žiadne platné právne ustanovenia. Firmy bez bankového účtu majú sťažené podnikanie. Ak je pravdou, že Národná Banka Slovenska takto vyzvala všetky banky na zrušenie účtov firmám, ktoré obchodujú s kryptomenami, nie je tak možné využiť ani konkurenciu na trhu, nakoľko v takomto prípade neotvorí krypto firme účet žiadna slovenská banka.

Regulátor tak priamo a de-facto nad rámec svojich právomocí obmedzuje slobodu podnikania, dokonca aj pre krypto firmy, ktoré spĺňajú všetky nariadenia a regulácie, vrátane toho, že poznajú svojho zákazníka, nahlasujú podozrivé transakcie a podobne.

Je to jednoznačne krok späť a z nášho pohľadu len zvýrazňuje potrebu prechodu do paralelného finančného systému, ktorý nie je závislý od štátom regulovaných bankových služieb.

Slovenským krypto firmám držíme palce, veríme, že nájdu biznis-model, v ktorom nebudú od bankového systému závislí alebo nájdu krajinu, kde si banky aj regulátor cenia svojich klientov a vítajú produkciu bohatstva, ktorá nám všetkým zvyšuje kvalitu života. Je nám ľúto, že podnikatelia na Slovensku budú v menšej miere prispievať k rastu.

Zároveň považujeme za kritický netransparentný prístup regulátora, ktorý by mal byť za svoje konanie zodpovedný voči ľuďom žijúcim na území Slovenska a poskytovať im dostatočné informácie o svojom konaní a o dôvodoch takéhoto konania. Voči firmám by mal udržiavať predvídateľné a stabilné právne prostredie, v ktorom je jasné, čo sa môže, čo sa nemôže a za akých podmienok. Národná Banka Slovenska toto rozhodnutie v prípade, že sú naše informácie pravdivé, jednoznačne porušuje a škodí tak ľuďom, ktorí ju živia.

Čo s tým?

Ľudom a podnikateľom, ktorí sú nespokojní odporúčame prejsť z prostredia štátom regulovaných mien do sféry kryptomien, kde nie je možné žiadnymi (a tobôž nie netransparentnými) rozhodnutiami rušiť účty, blokovať tranzakcie alebo manipulovať s menovou zásobou. Aj napriek tomu, že kryptomeny sú v súčasnej dobe volatilné a je potrebné naučiť sa s nimi bezpečne pracovať, veríme, že podnikateľom aj bežným ľuďom u nás v Paralelnej Polis ukážeme ako sa s nimi pracuje. Môžu sa tak dobrovoľne rozhodnúť vystúpiť z klasického bankového systému a zvoliť si systém, ktorý je v mnohých ohľadoch lepší, plne transparentný a právne stabilný a jeho pravidlá sú dané dopredu a predvídateľné.