34C3 – 34. Chaos Communication Congress

Napísal ppadmin

Už 34-ty rok sa v Nemecku koná hackerský kongres Chaos Communication Congress. Termín je pre mnohých neprijateľný – každý rok 27. – 30. decembra, ale práve to je jeden z dôvodov, prečo na túto akciu prídu skutočne iba ľudia, ktorí tam chcú byť (žiadni “chlebíčkari”:).

Prednášky boli zaujímavé, ale o nich písať až tak nebudeme, môžete si pozrieť záznam z väčšiny prednášok. Spomenieme asi len prednášku Ecstasy 10x yellow Twitter 120mg Mdma, ktorá mapuje tvorbu umeleckej skupiny !Mediengruppe Bitnik a zaujímavým spôsobom upozorňuje na nové otázky našej spoločnosti vyplývajúcej z kryptoanarchie – ak môže robot objednávať automatizovane drogy na darknete, kto je zodpovedný? Prednáška je podaná veľmi zaujímavým, pútavým a vtipným spôsobom. Prednášku mal aj Edward Snowden.

Čo si zo záznamov nemôžete pozrieť je atmosféra. A tú by sme vám chceli odprezentovať formou krátkeho videa a pár fotografií.