Paralelná Polis 3.0 – transformácia

Napísal ppadmin

S potešením vám oznamujeme ukončenie ďalšej kapitoly Paralelnej Polis a novú etapu nášho fungovania.

Paralelná Polis 1.0

Paralelní Polis (alebo ako ju označujeme my Paralelná Polis 1.0) bola myšlienka Václava Bendu, vďaka ktorej počas totalitného československa ľudia zvyšovali svoju slobodu. Vytvárali paralelné spoločenské štruktúry – druhú kultúru, výmenu informácií, slobodnejší náboženský prejav a paralelnú ekonomickú štruktúru.

Paralelná Polis 2.0

Projekt pražskej Paralelní Polis v Holešovicích a bratislavského priestoru Paralelná Polis v Bratislave na túto myšlienku nadväzuje – a túto verziu nazývame Paralelná Polis 2.0. Tá vytvárala paralelnú spoločenskú štruktúru už trochu viac verejne – poznali ste ju ako čiernu budovu kúsok od Račianskeho mýta, s nápisom a logom, kde sa odohrávali prednášky, stretávali sa ľudia, mohli ste tam fungovať v paralelnej ekonomickej štruktúre, občas si pozrieť nejakú výstavu (z paralelnej kultúry) a podobne. Avšak pointa nikdy nebola budova. Bola to komunita a jej myšlienky. Počas tejto etapy sme sa veľa naučili. Je čas pretransformovať sa na novú verziu a tak Paralelnú Polis už pri Račianskom mýte nenájdete.

Paralelná Polis 3.0

Cloudové spoločenstvo

Nová Paralelná Polis 3.0 reflektuje súčasnú situáciu. Vytvárame cloudové spoločenstvo, v ktorom sa snažíme zachovať čo najviac z pôvodných spoločenských štruktúr, ale virtualizujeme ich. Venujeme ešte viac energie ľuďom a ešte menej budovám. Zrazu je viac “jedno” kto z Polisákov je v Bratislave, v Prahe, v Košiciach. Táto štruktúra cloudového spoločenstva nie je ohraničená stenami budovy, ale je tvorená vzťahmi a spoločenskými štruktúrami.

Pražská Paralelní Polis sa v rámci Corona Nights virtualizovala a každý deň vysiela program. Vznikol tak paralelný mediálny priestor, ktorý je tvorený čisto súkromnými zdrojmi a v rámci Corona Nights si môžete vypočuť koncerty, rozhovory a podobne. Bratislavská Paralelná Polis sa k tomuto projektu pripojí, pretože v dobe Internetu je jedno, odkiaľ vysielame.

Odkedy sme v Paralelnej Polis 2.0 zaviedli opatrenia proti coronavírusu (cca týždeň pred tým ako ich zaviedol aj štát), prestalo dávať zmysel to, kto sa kde fyzicky nachádza. Virtuálne stretnutie s niekým z Prahy alebo z Košíc je pre nás rovnaké ako stretnutie s niekým z Bratislavy. Experimentujeme so stretnutiami vo virtuálnej realite, online meetupmi a podobne.

Nutnosť fyzického dištancingu kvôli hrozbe infekcie čoskoro skončí, ale my sa už neplánujeme vrátiť “do normálu”.

Fyzická Paralelná Polis 3.0 ako fluidná štruktúra

Našim cieľom okrem cloudového spoločenstva je začať budovať fluidnejšie štruktúry pomocou lodných kontajnerov. Takýmto spôsobom pretavíme vlastnosti cloudového spoločenstva a dynamiky virtuálneho prostredia aj do fyzického sveta.

Paralelná Polis 3.0 vo virtuálnej realite. Autor: Wosa

Tie majú niekoľko zásadných výhod:

  • Nie sú až tak viazané na fyzické miesto. V prípade potreby presťahovať sa môžeme odísť kam chceme, kľudne aj mimo štátne čiaročky na mape, napríklad do Rakúska alebo Maďarska.
  • Väčšia nezávislosť od majiteľa. Kontajnerová “dedinka” bude do veľkej miery nezávislá na fyzických štruktúrach. Majiteľ pozemku tak bude iba majiteľom zeme a prípojky a vďaka tomu budú vzťahy nastavené inak – jednoduchšie.
  • Možnosť využívať lokálne zmeny na trhu s pozemkami. Keďže neplánujeme robiť žiadne stavby, iba umiestňovať mobilné štruktúry, dokážeme využiť lukratívnejšie priestory, ktoré sú dostupné iba dočasne. Vieme sa presúvať podľa potrieb lepšej ceny, dostupnosti, či bližšie k členom komunity.
  • Škálovateľnosť – Nie sme obmedzení priestorom štyroch stien. V prípade potreby pridať miestnosť, službu alebo ďalšiu súčasť Polis stačí pridať ďalší kontajner a modifikovať štruktúru kontajnerov samotných. Chce niekto opravovať bicykle alebo vyrábať hamburgery, či vegánske jedlo? Nie je nič jednoduchšie ako ďalšiu službu pridať v podobe ďalšieho kontajnera.
  • Modulárnosť – Jednotlivé moduly nemusia mať rovnakú vlastnícku ani prístupovú štruktúru. Privátny kontajner môže mať iné pravidlá vstupu ako prednáškový alebo “coworkingový” priestor. Sklad, fitko alebo akékoľvek ďalšie štruktúry môžu mať rozmanité prístupové a vlastnícke štruktúry. Niektoré kontajnery nemusia byť ani priamo majetkovo prepojené s členmi komunity Paralelnej Polis (ak nám niekto chce predávať krypto-Hamburgery, nebránime sa ani súkromným aktivitám). Niektoré kontajnery môžu vlastniť ľudia, virtuálne “firmy” či tokenizované spoločenstvá, niektoré môžu vlastniť všetci alebo byť súčasťou základných služieb “dediny”.
  • Možnosť presunúť moduly – Jednotlivé moduly môžu mať aj mobilnú funkciu. Potreba pojazdnej Polis na festivale, či štúdia s live reportingom z konferencie sa dá vyriešiť jednoduchým naložením kontajnera na kamión a odvezením. Štruktúra tak môže byť naozaj fluidná – v čase aj v priestore. Tešíme sa, keď “na leto” prídu naši kamaráti z Košíc alebo z Prahy aj so svojim kontajnerom na pobyt s nami. Ak pôjdeme na spoločný “retreat” v prírode, môžeme so sebou zobrať celú kaviareň. 
Kontajnerová Polis vo virtuálnej realite. Autor: Wosa

Viac informácií o lodných kontajneroch na vytváranie dočasných autonómnych zón v prednáške z Paralelnej Polis.

Poďakovanie

Ďakujeme, že ste boli s nami a podporili Paralelnú Polis 2.0. Dúfame, že možnosti, ktoré ponúka cloudové spoločenstvo a fluidnejšia štruktúra dočasných autonómnych zón vás napĺňajú nadšením z nových možností rovnako ako nás. Veríme, že nám zachováte priazeň a zúčastníte sa tejto novej etapy Paralelnej Polis 3.0. Tešíme sa na stretnutie s vami – či už vo virtuálnom priestore alebo vo fyzickom prostredí Polis 3.0.

Ak by ste vedeli o vhodnom pozemku, kde by bolo možné začať fungovať s pár lodnými kontajnermi v Bratislave, kľudne aj na obmedzený čas, dajte nám vedieť.