Aristokracia akcie

Napísal ppadmin

NAŠA SITUÁCIA

Sú to už desiatky rokov, čo myšlienka kyber – libertarianizmu a kryptoanarchie vstúpila do mysle väčšieho množstva ľudí. Do dnešného dňa sa však nič zásadné nezmenilo. Je za tým viacero dôvodov, no nie je medzi nimi pomýlenosť či neuskutočniteľnosť myšlienky. Myslím, že hlavný dôvod spočíva v povahe dnešných ľudí a rozsahu realizácie.

Existuje niekoľko veľmi aktívnych hráčov na kryptoanarchistickej a agoristickej scéne. Ľudia pracujúci tvrdo aby dali veci do pohybu. Tráviaci nespočetné hodiny svojho času, utrácajúci tisíce dolárov za vybavenie a služby, ktoré vytvárajú novú realitu. Tlieskam im, pretože oni sú jediným dôvodom, prečo tieto myšlienky stále existujú.

Pri pohľade na dnešný svet, má mnoho ľudí dojem, že je stále viac a viac nefunkčný. Učíme sa, že svet postavený na hierarchii hierarchií riadenia, centralizácie kontroly a trvalej špirále cudzích zásahov, nemôže fungovať v dlhodobom horizonte. Všetky naše takzvané verejné služby sú nefunkčné, alebo na pokraji zrútenia. Samozrejme, mainstreamové médiá a inteligencia to obhajujú tým, že všetko je zapríčinené “nedostatkom regulácií“, “nedostatkom dohľadu“ či “chamtivým kapitalizmom“. Nesúhlasím. Základným dôvodom podľa môjho názoru je, že nemôžete zmeniť svet len zbožným prianím. Víziou, ktorá ignoruje prirodzenú realitu, ekonómiu a ľudskú povahu. Masy ľudí si mysleli, že zaplátaním problémov spôsobených predchádzajúcou záplatou systému nás nakoniec privedú k dokonalému svetu. Neprivedú. Nikdy tu nebude existovať nejaký ľuďmi stvorený raj – práve naopak: jediné čo sme kedy vytvorili, sa pre mnohých stalo peklom.

Áno, ľudstvo dosiahlo veľa úspechov. Nemalými z nich je prekonanie hladomorov a epidémií stoviek miliónov ľudí západného sveta. Čoraz menším problémom sa stávajú aj v rozvojových krajinách. Ak neveríte, pozrite si životné podmienky spred začiatku industriálnej revolúcie. Ale namiesto oslavy tohto veľkého úspechu, tučné a spokojné masy západu, ktoré zabudli na hlad a chudobu, pľujú na veci ktoré tento úspech umožnili – právny štát, funkčné trhy, relatívna ekonomická sloboda a veci im podobné (prečítaj si Hernando de Soto, The Other Path, alebo pre menej radikálny pohľad do problematiky, The Mystery of Capitalism od toho istého autora). Namiesto vše objímajúceho individualizmu, právnej a ekonomickej slobody, sa svet obzerá po ďalších “seba zapríčiňujúcich“ opravných opatreniach. Namiesto upustenia od škodlivého korporatizmu sa volá po “sociálnejšom“ svete, v ktorom požehnaná demokratická kontrola vstúpi do ďalších a ďalších oblastí ľudského života. Kde vláda bude zase všetko požehnávať a bude ochrancom slabých. Akoby nám história nikdy nedala žiadnu lekciu. Napríklad základnú lekciu – že iba produktívny životný štýl, a nie parazitický, speje k väčšej ľudskosti. Nie je náhoda, že ekonómovia, teoretici komplexných systémov a iní vedci sa snažia porozumieť tomu, akými krehkými sa naše systémy stali. Systémy, ktoré nie sú postavené na individuálnom úspechu, produktivite alebo rozhodovaní, ale na prerozdeľovaní, podvode a kontrole zhora nadol. Náš spôsob života – riadenie iných – je len pár krokov od globálnej katastrofy, pravdepodobne už minul svoj klimax pred niekoľkými rokmi, a zrýchľuje na svojej ceste do záhuby. Netvrdím, že svet zajtra zanikne, ale v súčasnosti naozaj čelíme len dvom možnostiam: oddialiť úpadok, alebo svet nechať padnúť teraz.

Dnes čelíme rovnakej úlohe, akej čelili ľudia hľadajúci rozumnú alternatívu pred desiatkami rokov. Riešenie je tiež rovnaké. Potrebujeme rozmotať svet, uvoľniť ho a oslobodiť. Potrebujeme viac rozhodnutí jednotlivcov, viac rozmanitosti. Riešenia kričané zo striech do sveta ľuďmi, ktorí ho chcú zachrániť, nie sú vyslyšané. Namiesto toho žijeme v nútenej monokultúre, ktorá je len ďalším nepodarkom na ceste k ekologickému kolapsu. A akcie z radov bežných ľudí sú väčšinou len ilúziou, ktorá vždy končí žiadaním vlády o zmenu pravidiel pre všetkých. Problém je práve to “pre všetkých“. Monokultúra činnosti, rovnosť pravidiel, priemernosť myšlienok. Potrebujeme rozmanitosť. Potrebujeme súťaž o najlepšie nápady, s ohľadom na tie ktoré sú nižšie. Alternatíva, “oprava“, už nie je niečo podobné tomu čo tu máme dnes. Je to radikálna zmena myslenia. Je to skutočná tolerancia, skutočná sloboda, individualizmus, nie kolektivizmus. Je to svet fungujúci na dvoch jednoduchých pravidlách: “Nerob ostatným, čo nechceš aby robili oni tebe“, a “Nechaj iných na pokoji, kým ťa nežiadajú o opak“. Áno, je to o tom “nechať ľudí na pokoji“, a nie narúšať ich myšlienky, činy a vyjadrovanie, akoby vám samotná existencia ostatných dávala právo starať sa do nich.

Pravdepodobne ste si už dávno vedomí všetkého čo tu bolo povedané. Otázka, na ktorej teraz najviac záleží, znie: “Čo ďalej“?

TRI ZÁKLADNÉ KROKY MYSLENIA

Po prvé. Každý, kto by chcel žiť v inom, lepšom svete, si musí uvedomiť, že tento svet nepríde len vďaka jeho zbožnému prianiu. Nepríde ani s ďalším aplikovaním “opráv“, ktoré ten súčasný svet zničili. Nepríde ani keď sa o ňom bude len hovoriť, manipulovať média, či politiku. Existuje k nemu len jedna cesta, a tá je príšerná.

Prvým krokom na tejto ceste je nutnosť úprimne sa preprogramovať z naučených metód kolektívneho myslenia, monokultúrneho myslenia, riadenia zhora – nadol a vkladania nádejí do masy. Opakujem: nestrácajte čas snahou opraviť politiku, vyhrať nad masami, či získať súhlas. V súčasnosti musíte konať na vlastnú päsť. Aj keď to môže znieť kruto, je to tak. Každý, kto chce niečo dosiahnuť, je najskôr sám – a možno po dlhú dobu. Spoločnosti boli zvrhnuté kolektívne, ale prestavané jednotlivcami.

Druhým krokom teda je uvedomenie si, že musíte byť staviteľ. Že ste to vy ako osoba, ako jednotlivec, kto naozaj potrebuje prijať patričné opatrenia. Neexistuje nikto, na koho by ste mali čakať. Rovnako neexistuje žiadny plán, ktorý stačí dať nejakým architektom budúcnosti. Čítajte pozorne – ak nezačnete konať, nič sa nezmení. Ak nezačnete napĺňať svoje sny, ak nechcete pracovať pre svoje ciele, tak sa nikdy nesplnia. A ak sa aj splnia, nebudete ich strojcom, ani vlastníkom. Budete len čierny pasažier, a tými my pohŕdame.

Tretím krokom je spolupráca a konkurencia. Jedným z najväčších vynálezov ľudstva bola deľba práce a konkurenčný trh. Nebudem vás nudiť podrobnosťami, pretože mnoho iných sa o týchto veciach rozpísalo výrečnejšie, ale dovoľte mi niečo vyjasniť: Ani spolupráca, ani konkurencia nefunguje na lenivom vysedávaní. Ak chcete súťažiť, musíte prv niečo vytvoriť. Ak chcete spolupracovať, musíte niečo výhodné ponúknuť. Neexistuje spolupráca či konkurencia pre tých, ktorí nič nevytvorili. Nemôžete sedieť a čakať, že trh splní vaše sny, a príde s riešením pre vaše problémy. Trh nič nevytvára. Trh je len metóda, ktorá trestá vaše neúspechy a odmeňuje vaše úspechy. To je dôvod, prečo mnoho ľudí nenávidí voľné trhy – pretože vás potrestajú.

Trh neprináša nič existujúce – to robia podnikatelia. Ľudia ktorí konajú a čelia realite. Jednotlivci, ktorí investujú, myslia, konajú, stavajú – a potom súťažia a spolupracujú. Trh len odmeňuje činnosť tých, ktorí si vedú dobre, pričom vytláča tých, ktorí produkujú odpad. A každý, kto neprodukuje nič, chce súčasný systém. Nie je to čudné, že spoločnosť ktorá vždy hovorí o tom čo všetko úžasné evolúcia dokázala, nedokáže pochopiť takúto jednoduchú myšlienku?

Pred tým ako budete pokračovať, si uvedomte, že predchádzajúce kroky sú postavené jeden na druhom. Nestoja osobitne, všetky tri spolu tvoria celok.

NÁŠ PROTIVNÍK

Je veľmi dôležité si uvedomiť že všetko, čo môžeme zmeniť, sa dotýka kultúry. Musíme vytvoriť kultúrne systémy. Také zmeny však nie sú vítané. Aktuálna kultúra neprivíta našu pridanú hodnotu, naše myšlienky, našu prácu. Stavia sa proti všetkému za čo sme odhodlaní. Súčasná kultúra je tá pre masy, tá za prerozdeľovanie a kontrolu. Za súhlas väčšiny. To dodáva pocit istoty cez čísla. Rovnakosť v rámci akceptovaných hraníc. Všetko čo robíme my, je vnímané ako fatálne pre jej štruktúru.
Možno si myslíte, že tu hrubo zveličujem a preháňam. Ak je to tak, jednoducho prezentujte myšlienky kryptoanarchie či radikálneho individualizmu známym ktorí vám dajú kritickú spätnú väzbu.

Opozícia voči súčasnej kultúre prichádza s niekoľkými následkami. Po prvé to znamená, že zmeniť súčasný stav vecí na náš obraz bude veľmi náročné na energiu, a bez zjavnej nádeje na úspech. Väčší zmysel má budovať našu spoločnosť nezávisle od toho čo existuje. Po druhé, nemáme šancu na masové schválenie skôr, než vytlačíme existujúce systémy. A aj potom nebude masový súhlas cieľom, ktorý by stál za dosiahnutie len sám osebe.
Po tretie, súťaživosť s dominantnou kultúrou prináša veľké riziká. Stretneme, a už sa stretáme, s akýmkoľvek odporom, aký má druhá strana k dispozícií. Nie sme vítaní. Sme nepriatelia, a tak sa s nami aj zaobchádza. To znamená, že tí čo obhajujú súčasný systém použijú čokoľvek, čo uznajú za nevyhnutné, alebo dokonca užitočné, aby nás zničili.

Z toho vychádzajú myšlienky, ktoré som osobne zakúsil veľmi tvrdo, a odvtedy som si ich vzal k srdcu: Byť aktívny ako priekopník kultúry, snažiaci sa budovať konkurenčný spôsob života voči zaužívanému, so sebou prináša riziká. Preto je múdre prijať isté bezpečnostné opatrenia. Nemali by sme byť naivní a dúfať v dobré srdce našich protivníkov, ale ani sa zamknúť do vlastných vzdušných zámkov a stať sa neefektívni. Bitka sa dá vyhrať dvoma spôsobmi: premôcť nepriateľa v bitke, alebo ho vystrašiť, podrobiť si ho a následne spáliť jeho zdroje. Dokážeme sa ubrániť proti presile, na to máme dobré zdroje. Nikdy sa však nesmieme zľaknúť natoľko, že nám spália zdroje, alebo ochromia naše oddiely.

Kultúrny konflikt prichádza s rizikami a to aj rizikom osobnej ujmy. Ak si toho nie ste vedomí, alebo nie ste ochotní podstúpiť toto riziko, prosím nechajte nás tak. Nie ste našim spojencom, len ďalším rizikom. Ďalšou záťažou pre našu energiu, ktorá by sa mohla využiť pre produktívne činnosti. A mimochodom, prestaňte nám hovoriť, čo máme robiť, ak to nie si ochotní robiť sami.

POZNÁMKY O INEJ SPOLOČNOSTI

Nemám potuchy ako bude vyzerať iný svet v detailoch. To ma však neodrádza od práce na ňom. Práce najlepšej, akej som schopný. Všetci sa učíme činnosťou a zisťujeme čo je najlepšie súťažením. Je niekoľko ponaučení, ktoré sme získali týmto procesom. Chýb, ktoré sme identifikovali a opravili. Chcem aby ste sa o nich zamysleli a zužitkovali ich:

 • Nečakajte dokonalosť, čokoľvek je lepšie ako nič. Zvlášť keď sa stretnú inteligentní ľudia, teória často prevažuje činy. Trávime roky návrhom perfektných systémov, perfektných biznis plánov, dokonalých produktov – a zlyhávame. Perfektné je niečo čo sa vyvíja z nedokonalého, a postupne sa vylepšuje k najlepšiemu možnému. A kým sa to deje, môžete to používať a stavať na tom. Ak niečo robíte, robte to najlepšie ako len viete.
  Publikujte čo najskôr, vylepšujte po vydaní, aktualizujte čo najčastejšie.
  Toto je najdôležitejšie v súvislosti s ľuďmi, ktorí sú aktívni, majú premenlivé nápady, čo by mohlo sa mohlo spraviť, no nikdy sa to nezrealizuje. Nárast zákazníkov prichádza s jednoduchým produktom, ktorý postupne naberá na komplexnosti. Uvedomte si, že pre niektorých ľudí bude váš produkt nedokonalý. Nestrácajte odvahu, vždy majte na pamäti že niečo urobené je vždy lepšie ako niečo, čo je len v predstavách – a ľudia, ktorí sa len sťažujú, no nemajú odvahu súťažiť, sú zlí radcovia.
  Jedným príkladom za všetky je vytvorenie “perfektných” peňazí. Zatiaľ, kým ich nemáme, využívame existujúce peniaze, zlato, striebro, či barter. Proste to najlepšie, čo dnes existuje.
 • Uvedomte si, že budúcnosť sa neskladá len z bankárov a programátorov. Oni v skutočnosti len vytvárajú nástroje, platformu na používanie. Život pochádza od tých, ktorí tvoria rozmanitosť. Od tisícok obchodov, produktov a služieb, ktoré si ľudia cenia. Neočakávajte, že všetci vaši zákazníci sú počítačoví maniaci či ekonómovia, namiesto toho sa zamerajte na drobné obchody, farmárov, tesárov. To ich treba posilniť a vážiť si. Nehovorím, že sa sami nemusia zaučiť, ide však o to aby sa museli čo najmenej. Spoločnosť programátorov a bankárov vyhynie zo dňa na deň. Ak čítate tento článok, a nie ste vývojár, ani bankár, ste o to srdečnejšie vítaný pomôcť v našom úsilí. To vy ste najviac potrební, vy môžete urobiť najviac. Spravte to.
 • Neriaďte sa pri svojich činoch súhlasom verejnosti. Nebuďte na nej závislí, či už ide o vzdelanie, alebo presvedčenie. Je to tak beznádejné, ako stáť pred stádom rútiacich sa bizónov – buď pred nimi utečiete, alebo budete rozdupaní. Je oveľa lepšie stáť ďaleko od ich smeru, ktorý vedie do záhuby, a vítať tých, ktorý sa od neho oddelili.
 • Svet naozaj nepotrebuje ďalšiu sociálnu sieť pre milovníkov slobody. Diskusia je síce zábava, ale na stave vecí zmení pramálo. Zamerajte sa na obchod, ten umožňujte ľuďom slobodu. Nerozprávajte im o nej.
 • Žijeme vo vzrušujúcej dobe. Nikdy predtým by projekt ako je náš, nemal šancu uspieť. Dôvodom je široká dostupnosť medzinárodnej dopravy a okamžitej celosvetovej digitálnej komunikácie. Pretože nás je málo a sme ďaleko od seba, vážte si digitalizáciu, oslavujte internet. S jeho pomocou sa dokážeme spojiť odkiaľkoľvek. To je to čo otvára náš trh, umožňuje nám obchodovať medzi sebou, bez toho aby sme boli na jednom mieste. Môžeme rásť pomaly a ďaleko od seba, no napriek tomu úspešne. Vážte si aj všetko fyzické. Toto je pravdepodobne najväčšia chyba, akú sme doteraz urobili. Nie všetko je digitálne, život sa nežije na internete. A keďže nie sme vítaní súčasnou spoločnosťou, nemôžeme nechať fyzický svet na nich. Miešanie našich činov s ich inštitúciami, či už je to bankovníctvo, súdnictvo, polícia, alebo overovanie identity, proste nefunguje – škodí nám. Robí nás zraniteľných. Žite fyzicky. Vytvárajte miesta pre stretnutia, stretávajte sa, obchodujte. Chráňte svoje súkromie, ale neskrývajte sa. Nie je žiadny pokrok, ani život pre toho kto žije v úkryte. Buďte odvážni, ale rozumní. Žite. Pracujte na nástrojoch, ktoré nahradia tie, ktoré poskytuje náš súper. Vytvorte novú fyzickú menu, vytvorte obchodné siete, nové sklady, trhy, kluby, bary, nemocnice, továrne! Žite a to fyzicky.
 • Spojenie digitálneho sveta s fyzickým nám umožňuje experimentovať oveľa viac, ako len vo svete fyzickom. Digitálna komunikácia nám umožňuje experimentovať s panarchiou(Paul Emile de Puydt), nemusíme zo sebou všetci súhlasiť, pretože v digitálnom svete si môžeme vybrať kedy a za akých podmienok budeme komunikovať. Ak niekto nesúhlasí s poňatím vášho chápania súkromného vlastníctva, máte vo fyzickom svete problém. V digitálnom svete nie. A je to ešte lepšie: vzhľadom k týmto vlastnostiam digitálneho sveta, môžeme spolu spolupracovať bez toho aby sme spolu museli súhlasiť, nemusíme zodpovedať všetky filozofické otázky, pred tým ako začneme konať. Práve naopak: Naše konanie samo vyrieši tieto filozofické otázky, a ktoré nedokáže vyriešiť, na tých nezáleží! O ďalší dôvod menej ospravedlňovať svoju nečinnosť. Konajte!
 • Nie ste jediní, kto niečo robí a ani by ste nemali byť. Deľba práce si vyžaduje okrem vás aj ďalších. Úprimne povedané, ľudia potrebujú medziľudské vzťahy. Potrebujeme rovesníkov, ktorí nám ukážu nový pohľad na vec, inšpirujú nás, alebo len niekoho, kto nás počúva a vie čím prechádzame. Je toho viac. Obchod a ekonomika je viac o ľuďoch ako o tovare a peniazoch. To obchodné vzťahy sú základom pre mnohé priateľstvá, produkty a nápady.
 • Hovoríme o tvorení novej spoločnosti. To si vyžaduje sociálnu interakciu. Urobte si čas a investujte do vašich vzťahov. Pridajte sa k existujúcemu, alebo vytvorte nový kmeň.

BYŤ STAVITEĽOM

Existuje jedna vec, ktorá odlišuje staviteľa – podnikateľa, od všetkých ostatných. Nie je to jeho úspech, či neúspech, čísla na bankovom účte, alebo marketingová komunikácia. Sú to produktívne činnosti, ktoré robí. Podnikateľ nečaká na niekoho, kto ho osloví, aby sa pripojil k jeho zabehnutej spoločnosti. Ani na nikoho, kto sedí a čaká kým sa veci rozhýbu sami a on sa konečne uráči konať. Podnikateľ neustále hľadá príležitosti ako niečo urobiť pre zisk, alebo len tak pre zábavu. Nikdy nečaká na iných, kým vyriešia jeho problémy a uspokoja jeho potreby.
Tiež je zavádzajúce myslieť si, že podnikateľ len neustále vymýšľa nové, dosiaľ neexistujúce veci. Nie je tomu tak vždy, skôr naopak. Podnikateľ hľadá veci, ktoré môže vylepšiť, inovovať. Skúša, ako by to išlo spraviť inak. Podnikateľ prináša rozmanitosť. To že niekto niečo vymyslel, neznamená, že to nie je možné urobiť lepšie, lacnejšie, krajšie, či dokonca od základov a pritom rovnako! Nikdy sa nevyhýba súťaženiu a vylepšovaniu. Nevyhýba sa ani kopírovaniu iných nápadov! Rozmanitosť je to, čo robí svet krásnym a húževnatým.

Staviteľ pri svojej činnosti podstupuje riziko, a je to presne to riziko, z ktorého potom plynie jeho zisk. Bez riskovania sa nič nedá vytvoriť, pretože nič cenné nie je bez rizika. Je rozumné znižovať riziko, nie však za každú cenu. Nikdy nezostaňte nečinní, len kvôli tomu, že by ste mohli o niečo prísť. Jedným z rizík je súťaženie, konkrétne, byť predbehnutý konkurenciou. Prijmite toto riziko, nesnažte sa zničiť, či zamedziť hospodársku súťaž. Možno budete spolupracovať, možno prehráte, možno z toho vyjdete ako víťaz. Nikdy sa nevzdávajte, ani nespolupracujte len preto, aby ste sa vyhli konfliktu a nebezpečenstvu. Ide nám o vytváranie lepších vecí, a konkurencia nám pomáha zistiť čo je najlepšie.

Spoločnosť ktorú tvoríme, sa od súčasnej v líši v prostriedkoch, ktoré používame na svoju ochranu pri podnikaní. Núti nás odnaučiť sa niektoré škodlivé spôsoby podnikania, na ktoré sme zvyknutí zo súčasnej spoločnosti v ktorej žijeme. Sú veci ktoré sa musíte naučiť, či už je to používanie šifrovanej komunikácie, anonymných sietí, alebo protokolov ako IRC. Tiež si to vyžaduje naučiť sa uzatvoriť obchod, bez toho aby ste mohli zavolať políciu, alebo ako uzatvoriť zmluvu, pri ktorej nepoužijete donucovanie k výhodám pre vašu stranu. Samostatnosť a odolnosť si vyžaduje zručnosti, ktoré sa budete musieť naučiť. Nie je iná možnosť. Naučte sa bezpečne komunikovať, používať šifrovanie a tradecraft. To vás s najväčšou pravdepodobnosťou ochráni pred ublížením.

Tiež sa budete musieť znovu naučiť veci, ktoré poznali už naši predkovia. Nemyslím tým naučiť sa vyrábať sud, alebo orať s koňom, hovorím o tom ako sa kedysi robil biznis, a čo to znamená byť čestný obchodník. Mnoho vecí, ktoré robili obchod efektívnym v minulosti, sú dnes pochované a nahradené metódami, ktoré slúžia predovšetkým ako prostriedok kontroly. Vonkoncom neslúžia na zlepšenie situácie, napriek tomu, že je snaha aby tak boli prezentované. To ani nespomínam, že mnoho z vtedajších metód je lacnejších a menej časovo náročných, ako tie súčasné.

Musíte investovať čas do vlastného vzdelávania, kreativity a vytvárania novej spoločnosti. Tá nepríde ľahko, ani rýchlo. Je to proces a vy začínate na jeho najspodnejšej časti. Venujte čas spoznávaniu sa s ľuďmi fungujúcimi v tieňovej ekonomike, komunikujte s ľuďmi na podobne zameraných diskusných fórach. Uistite sa že riešite užitočné veci. Veci ktoré sú praktické. Nezdržujte sa filozofickými diskusiami.
Investujte do ľudí. Reči nikdy nenahradia činnosť. Ak chcete budovať obchodné vzťahy a zlepšovať sa v obchode, musíte najprv začať obchodovať. Toto je v našom svete mimoriadne dôležité. Začnite v malom, pozorne sledujte reputáciu a varovania, zvažujte ich pri svojom rozhodovaní – aj medzi nami sú podvodníci. Investujte do vlastnej povesti dobrými obchodmi a dodržaním slova. Keď niečo sľúbite, musíte konať, a brať za svoje činy zodpovednosť.

Po tom všetkom čo tu bolo povedané, máte asi ešte stále ten nepríjemný pocit niekde okolo srdca a žalúdka. Hovorí sa tomu strach. A to je dobrá vec. Strach vás drží pri vedomí a v pozore, zaistí že dodržujete bezpečnostné postupy. Slúži ako ochrana pred vzdaním sa z pocitu hanby. Len sa uistite, že máte strach pod kontrolou, a nie je to naopak. Ovládajte svoj strach, využívajte ho, nedovoľte aby on ovládal vás. Vaša budúcnosť pravdepodobne závisí na tom, či dokážete prijať svoj strach bez toho, aby vás strach udržoval v nečinnosti.

ARISTOKRACIA AKCIE

Názov tejto eseje je “Aristokracia akcie“ a možno sa sami pýtate o čom to vlastne celé je. Mnoho ľudí sa ma pýta kde tie siete sú. Kde je ten rozbehnutý vlak, na ktorý sa dá naskočiť, to ideálne miesto, kam si môžu sadnúť, odpočívať a užívať si plody slobodného života. Veľmi často som počul slová “musí tu byť niekto, kto to dosiahol a môže nám to ukázať“. Nič také tu nie je (vlastne je, ale … ). Ak sa chcete stať súčasťou nášho sveta, musíte vstúpiť medzi aristokraciu akcie.

To čo robíme, je riskantné, a sme si toho aj patrične vedomí. To čo robíme má svoju hodnotu, no tiež vieme, že naša realizácia možno nie je najlepšia. Tiež sme sa naučili, že byť vyberavý, keď ide o to, s kým máme pracovať, nám v konečnom dôsledku ušetrí množstvo energie (a tú potrebujeme na tvorenie).
Stručne povedané, neposkytujeme nikomu obed zadarmo. Možno vám obed nechceme ponúknuť vôbec. Nie sme ochotní byť ani vaši vodcovia či velitelia.

Ak čakáte, že vyriešime vaše problémy, implementujeme nástroje, ktoré chcete používať, hlboko sa mýlite. Našim životným cieľom nie je robiť prácu, ktorú si musíte spraviť vy sami. Nie sme tvorcovia, ktorí sú všetkým k dispozícií. Nečakajte na nás – spravte si to sami. Ak to urobíte, môžeme zvažovať či a ako sa zapojíme. Byť pasívni vás nikam nedostane. Hľadáme ľudí, ktorí tvoria, nie len o tom rozprávajú. Hľadáme ľudí, ktorí vízie napĺňajú, nie o nich iba nečinne rozprávajú.

Berieme to presne tak, ako to vidíme. Nič vám nedĺžime, ani nemáme žiadnu povinnosť brať vás vážne. Dokážte svoju dôležitosť činmi, tvorbou, angažovanosťou.

V našom svete nie je nič zadarmo. Ak niečo chcete, musíte za to platiť. To čo robíme nás vyšlo a stále vychádza veľmi draho. Buďte radi ak dostanete nejaký darček, ale nikdy ho nevyžadujte. My od vás nikdy nebudeme chcieť nič bez adekvátnej odmeny.

Sme obchodníci, kapitalisti, stavitelia, podnikatelia, živnostníci. Ale na rozdiel od súčasného stavu v spoločnosti, sme civilizovaní – musíme byť, vzhľadom na to čo robíme. To isté žiadame od vás. Ukážte, že ste čestní a cnostní. Dávajte si pozor na vlastné slová, dodržujte zmluvy, správajte sa ako dospelý, seriózny človek. Ak sa vám zdá táto požiadavka staromódna a zastaraná, nechajte nás na pokoji.

Buďte trpezliví. Rím nepadol za deň, ani nebol za rok postavený. Dobré veci si nejakú dobu vyžadujú. Ak ste netrpezliví, často obmieňate to, čomu sa venujete, ste nespoľahliví a pracovať s vami je náročnejšie ako prínos z výsledku. Buďte rýchli, ale trpezliví. Veď pre tých ktorí konajú namiesto čakania na ostatných, je trpezlivosť pravdepodobne najmenším problémom.

Teraz možno nesúhlasíte s tým, čo som napísal vyššie, alebo s tým čo od vás žiadame. Môžete si myslieť, že máte medzi nami miesto, že vás povedieme a budeme kŕmiť. Že máte právo dostať niečo bez toho, aby ste niečo ponúkli, alebo, že si my musíme vziať niečo, čo sami nepotrebujete. Možno si myslíte, že s dostatočným vzdelaním by sme zmenili naše rozhodnutia. Možno máte pravdu. Avšak ak vy nevytvárate žiadnu hodnotu, my nemáme potrebu to zvažovať. Ak nechcete nič tvoriť, choďte preč. To čo robíme, robíme práve preto, aby sme ušli lupičom, parazitom, čiernym pasažierom a neproduktívnym rečníkom. Nechajte nás na pokoji.

Možno máte pocit, že je toho na vás príliš veľa. Že to za všetky tie problémy nestojí, že musí existovať jednoduchší spôsob, alebo že vám to zjednodušíme my. Ak to tak cítite, nechajte nás. Ak to nedokážete, nemrhajte naším časom. Potrebujeme ho aby sme raz mohli mať spoločnosť dostupnú aj pre tých ktorí ju nemôžu mať dnes.

A čo ak súhlasíte? Dokážte sami sebe, že ste aristokraciou akcie.

2010, by pseudonymous-VYE4hb3v84v2

Preložil cyberpunker z http://anarplex.net/hosted/files/aoa.html